Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Lyser Tv:n upp helgerna ganska behagligt?

Det är lätt att bli hemmablind. De flesta av oss har det faktiskt ganska bra och så länge Let’s Dance och Melodifestivalen lyser upp helgerna känns livet ganska behagligt. För att nu inte nämna kyrkobesök med efterföljande trevligt kyrkkaffe för dem som tror. Därför är det intressant att då och då följa de internationella mediernas syn på vårt land. Ofta innehåller dessa media mer information om vad som händer i Sverige än vad svenska media meddelar. I dag är det många internationella bedömare som betraktar vårt land med skräckblandad förundran. Varifrån kommer denna envetna strävan till självutplånande, kan många av inläggen sammanfattas.

Också välmående stater har som vi vet i alla tider kollapsat. Redan Jeremia skrev för 2 600 år sedan om Jerusalem: ”Så göra de sitt land till ett föremål för häpnad, för begabberi evinnerligen; alla som gå där fram skola häpna och skaka huvudet.” Orsaken till denna profetia var att folket hade övergivit Jahve och i stället börjat dyrka avgudar.

Vårt land är som bekant en humanitär stormakt befolkad av enbart goda människor, med vissa undantag. Som medborgare i en sekulariserad stat kan inte heller de problem vi brottas med i dag ha med avgudadyrkan att göra. Åtminstone har inte någon av våra kristna förkunnare gjort denna koppling.

Det finns emellertid tidiga tecken säger forskningen när det gäller en resa mot statskollaps.

Några av dem är att den egna kulturen börjar föraktas, staten har inte längre full kontroll över sitt fysiska territorium. Andra tecken är att staten inte klarar av att upprätthålla sitt våldsmonopol i samhället utan i stället utmanas av väl beväpnade militanta välorganiserade grupper. Vi beräknas idag ha 187 så kallade utanförskapsområden och 55 så kallade no-go-zoner i vårt land. Definitionen på utanförskapsområde är diffus men handlar bland annat om områden med låg andel sysselsatta, hög kriminalitet, låg utbildningsnivå.

No-go-zoner är områden där kriminella gäng helt tagit över och polisen inte kan komma in utan att bli attackerad. Oftast gäller andra lagar än de svenska där. Regeringen flyttar nu över polisutbildningen till Södertörns högskola för att blivande poliser skall få bättre kunskaper i att föra dialog med de kriminella gängen i no-go-zoner.

Sverige har naturligtvis inte kollapsat som stat. Att skolan rasar i alla studier, tågen står stilla, äldrevården befinner sig i kris, sjukvården klarar inte sina uppgifter, försvaret är ett skämt. Det måste man kunna stå ut med. Det djupt allvarliga är emellertid att inte våra politiker tycks bry sig om de tecken som faktiskt finns på en allvarlig negativ utveckling. Allt fler av våra invandrare beklagar sig över att de inte kan få riktiga bostäder eller arbete. För att hyfsa siffrorna föreslås nu att billiga och enkla bostäder skall byggas för invandrarna och att de så kallade berikarna skall få företräde framför svenskar till tjänster inom SR/SVT och statliga förvaltningar. Att helt döma ut erfarenhet och kompetens hos svenskarna skapar naturligtvis irritation som kommer att leda till svåra konflikter i samhället.

Läs hela debattartikeln av Bert Stålhammar på Hemmetsvan.se >>

/Sipporas Mediebevakning

=>
20

Ämne: Mediebevakning, OPINION & DEBATT

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?