Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ekonomiska avtal hålls hemliga för medlemmar i Livets Ord

JE och RE

Skärmdumpar UNT & Dagen

[Nyheter, Livets Ord/Trosrörelsen]

Enligt uppgift har stiftelsen Livets Ord köpt ut Robert Ekh och Jonathan Ekman genom ett hemligt avtal som slutits med de två. Ett avtal där detaljerna alltså hemlighålls för medlemmarna.

Det var på ett intern möte att medlemmarna meddelades att ledningen i stiftelsen Livets Ord slutit ett avtal med den tidigare andrepastorn och stiftelsens avsatte vd. Robert Ekh frånträdde sin tjänst som pastor och styrelseledamot i Livets Ord i december, då han kungjorde att han haft ett förhållande med en annan kvinna sedan många år tillbaka.

Jonathan Ekman har sedan december haft en time out som en konsekvens av att han enligt uppgift mer eller mindre tvingades avgå från sin tjänst som vd för stiftelsen[1]. Enligt information från personer Aletheia talat med har det under en längre tid funnits stort missnöje med Ekmans ageranden på vissa områden, och det kan verka som detta missnöje nu nådde sitt klimax.

Vilka avtal har ingåtts?

Avtalet med Ekh och Ekman innebär utifrån den information vi mottagit, att stiftelsen nått en överenskommelse med dessa två som betyder att man från Livets Ords sida avslutar sina ekonomiska förpliktelser gentemot de tidigare profilerna. Genom att köpa ut Ekman och Ekh undviker också parterna en möjlig eskalering av den konflikt som enligt vissa lär ha uppstått sedan sakerna blev allmänt kända.

Enligt uppgift till Aletheia har medlemmar ställt frågor kring storleksordningen på dessa fallskärmsavtal, men tydligen lär ledningen ha sekretessbelagt vilka summor det rör sig om i respektive avtal.

Vad innehåller avtalen som gör att de sekretessbelagts?

Om man inom stora bolag kan ha en transparens och informera när konflikter uppstår och fallskärmar betalas ut, borde man kunna förvänta att en kristen församling utan problem skulle kunna informera vad dessa avtal innebär. Det är trots allt medlemmarna som är den ekonomiska ryggraden i Livets Ord, och man skall inte ta för givet att människor kommer fortsätta sitt givande om de upplever att pengarna inte förvaltas rätt.

Orsaken bakom uppsägningen okänd

En annan fråga är om medlemmarna informerats vad som är orsaken till att Jonathan Ekman sagt upp sig. Varför kunde han inte fortsätta som vd för den stiftelse hans far startade? Det är klart att spekulationer uppstår när avtal hemlighålls, samt när ett antal personer hör av sig till redaktionen med information att Jonathan Ekman fått sparken från posten som vd.

Med bakgrund i det antal versioner av ’sanningen’ kring pensionsavtalen[2], finns det tyvärr orsak att vara kritiskt ifrågasättande.

Hur man kan förvänta att medlemmar skall fortsätta vara lojala givare är dock ett mysterium med bakgrund i de kriser som drabbat församlingen det sista året. Lägg fakta på bordet och redovisa hur de ekonomiska avtalen ser ut och informera varför Jonathan Ekman inte längre är vd. Saker som detta kan tyvärr bidra till att fler slutar ge och även väljer att lämna församlingen. Förtroende är en färskvara och måste förvaltas som sådan också. Man får inte ta någon för givet och underkänna människors förmåga att både tänka logisk och sunt kritiskt.

Svar direkt från Livets Ord

Aletheia har i samband med att denna artikel skrevs kontaktat Livets Ord för en kommentar kring det som tagits upp här ovan. Här är de frågor jag ställde:

1. Enligt uppgift har Jonathan Ekman och Robert Ekh köpts ut genom ett ekonomiskt avtal, men jag har förstått att man från Livets Ords sida hemlighåller summorna och detaljerna i avtalet. Varför gör man det?

2. Vad är orsaken till att Jonathan Ekman fick sparken som vd? Detta har det heller inte informerats om. 

Livets Ords svar:

Om Robert Ekh: vårt mål har dels varit att det ekonomiskt betungande pensionsavtalet mellan honom och Livets Ord ska avslutas, dels att inga gåvomedel ska utbetalas till honom. Båda målen är nu uppnådda, vilket vi är tacksamma för. Vi ger inga övriga kommentarer, vilket är vanligt i liknande ärenden.

Om Jonathan: han har inte fått sparken från Livets Ord. Anställningen avslutades i ömsesidigt samförstånd och efter gemensam överenskommelse. Vi lämnar däremot aldrig ut information om anställda eller tidigare anställda till medier.

Fredrik Lundqvist, Livets Ord.

Andréas Aletheia profil

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

 

Fotnot
[1] http://aletheia.se/2014/12/20/jonathan-ekman-tar-ett-ars-paus-och-robert-ekh-avgar-fran-livets-ord-styrelse/

[2] http://aletheia.se/2014/12/02/i-kvall-ny-forklaring-fran-livets-ords-ledning-kring-paret-ekmans-pensioner/

=>
20

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, NYHETER

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?