Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Tommy Dahlman skriver genmäle gällande Marcus Birro

dahlman-om-birro

Foto: Inblick

Texten i denna post är helt och hållet författad av Inblicks chefredaktör Tommy Dahlman och publicerades den 14 juli på Inblicks hemsida. Han redogör i den situationen kring Marcus Birro angående hans nya förhållande, och svarar med detta på de frågor som ställts huruvida ett fortsatt samarbete med Birro skulle vara möjligt.

Texten återges med Tommy Dahlmans tillstånd.

 

Andréas Glandberger
Logga-Aletheia

 

_____________________________________________________________________________________

Marcus Birro genomgår en skilsmässa samtidigt som han är offentlig med en ny relation, en kvinna som även hon ligger i skilsmässa. Detta är det faktiska förhållandet. Marcus gör sina egna val och går sina egna vägar. Han är en offentlig person som likt magnet drar till sig uppmärksamhet och givetvis är relationer och kärleksliv bland de mest populära läckerbitarna för människor att prata och dividera om. Plötsligt vet så många så mycket om det mesta medan verkligheten egentligen är att väldigt få vet någonting. Det finns alltid tre sidor av varje sak. Din, deras och den rätta. Låt oss nöja oss med det.

Det jag dock kan gå ut med är, återigen, de faktiska förhållanden som råder. Tidningen Inblick befinner sig på Löttorp där vi tillsammans med ELCA ansvarar för 5 dagar i den stora tältsalongen denna vecka (ons-sön). På lördag kväll var det meningen att Marcus Birro skulle vara en del av programmet. Vi har entledigat honom från detta uppdrag. Inte på grund av att vi vill straffa, mästra eller statuera exempel men därför att vi tror att Marcus behöver vila från de stora estraderna nu då hans privatliv har exploateras så offentligt. Vi vill inte som kristna människor haka på skvallerpressens dåligt underbyggda ”storys” men hellre leva nära Marcus, såsom vänner och förebedjare. Vi önskar inte vara fariséer och hycklare som likt pöblar har intresse av visa sina egenrättfärdiga muskler. Vi vill däremot vara tydliga med att vi ser allvarligt på äktenskapets betydelse, skilsmässa och familjeliv samtidigt som vi alltid vill visa på en väg till upprättelse och nya chanser.

Det finns idag inga planer, från tidningen Inblicks sida, att framträda med Marcus Birro i några kyrkor och han kommer inte att figurera som skribent eller krönikör i vår tidning under den närmaste tiden. Dessa är de objektiva omständigheterna. Marcus Birro är och förblir en kristen broder för oss som äger många talanger, en av dem är en unik poetisk förmåga. Just av det skälet har så många församlingar de senaste åren öppnat både sina kyrkdörrar och sina hjärtan för honom. Att han har varit och är en kändis har varit av sekundär art i sammanhanget. Hans innehåll, hans konst, hans egenvärde har för alla dessa kyrkor kommit i första rummet.

Marcus hälsar själv att han dagligen söker Gud i det som sker och att han har förståelse för en del av reaktionerna. Låt oss be för Marcus och hans familj. Be om beskydd, be om rätta vägledare och be om en kristen väg framåt för honom och hans närmaste.

Tommy Dahlman
Chefredaktör

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?