Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Medlemmar och pastorer håller inte med Ekman att konverteringsprocessen skett ”inför öppen ridå”

Tidningen Dagens intervju[1] (Thomas Österberg) med paret Ekman, jämte innehåll i nya boken, får nu kraftfulla reaktioner. När Österberg undrar om de har någon förståelse för att medlemmar i Livets Ord känner sig förvirrade och svikna när ledaren för rörelsen plötsligt konverterar, saknas förståelse för detta. Avsaknad av empati och sympati har blivit något utav avhopparens signum.

Nej, det skedde inte alls plötsligt menar Ekman utan det ”var en lång process som dessutom var öppen genom bibelstudier, böcker, föredrag och seminarier”

Vidare hävdar Ekman att de minsann talade väldigt mycket om enhet och den katolska kyrkan. Till sist kryddar han med att de gjorde vad de kunde för att förbereda församlingen och allmänheten.  – Jag köper ingen svekdebatt. Det är en övertygelsedebatt, avslutar Ekman med.

Flera personer som på olika vis tidigare stått Ekman nära verkar inte alls känna igen sig i denna beskrivning.

Några axplock från tidigare medlemmar, pastorer eller sympatisörer:

Pastor Sven Nilsson i Örebro[2]:

– Jag såg det som att han uttryckte uppskattning för kyrkans tydlighet i bekännelser av det som är klassisk kristen tro, som katolska kyrkan stått för mer uthålligt än vissa protestantiska kyrkor. För mig var det en fortsättning på Andens verk med inriktning på hela kristenheten.

När sedan Ulf Ekman konverterade kom det som en fullständig överraskning, säger Sven Nilsson. Och han menar att konverteringen är problematisk ur ett enhetsperspektiv.

– På grund av Ulf Ekmans konvertering har debatten om kristen enhet tagit flera steg tillbaka, och det har också förstärkts av händelserna kring Berget i Rättvik. Det kan uppfattas som ett slags imperialistiska ambitioner från katolska kyrkan gentemot andra delar av kristenheten. Det må vara hur som helst med det, men det skapar viss reservation inför ytterligare steg i relationen till katolska kyrkan.

Uppsalateologen och medlemmen David Nyström (Kommentar på Ekmans blogg)[3]:

Måste säga att jag blir förvånad av att läsa detta. Det är sant att dina sena böcker och publiceringar visar ett tydligt närmande till Rom. Det är också sant att du nedtonat det varje gång det påtalats. Och bloggare? Dem har du ju avfärdat, och det ganska kraftigt ibland. Jag kom ihåg när jag skrev en bloggartikel till ditt försvar i mitten av 2000-talet. Jag tog då upp en massa tecken som presenterats av ”bloggare” som intäkt på att du var på väg mot Rom. Eftersom du förnekat det (även till mig personligen en gång), så försökte jag visa att dessa tecken inte alls behövde visa just det, utan lika gärna kunde tolkas som ett allmänt närmande mot de kristna huvudfårorna. Jag vill minnas att du gillade och citerade mitt (tydligt felinformerade) inlägg på denna blogg.

Jag förstår att konvertering innebär en resa och att man kanske i början inte tydligt ser slutdestinationen. Jag har själv gjort långa teologiska resor, och är införstådd i processen. Men i samtal och intervjuer med dig efter konversionen har det framgått att den processen faktiskt hade gått ganska långt ganska tidigt. Medan du utåt gav ett annat sken, och i många år ändå fortsatte att leda en protestantisk församling och rörelse. Jag har inte alls svårt att förstå kritiken mot detta, och tycker det är lite märkligt att du inte gör det. Som herde måste man vara öppen med vart man leder sina får. (Ulf Ekmans svar till Nyström läser du här[3])

Tidigare medarbetare och teolog Anders Gerdmar:

Anders Gerdmar slås av hur de i boken skildrar en vandring som skiljer sig mycket mot vad de under resans gång kommunicerat gentemot den egna församlingen och medarbetarna…

…Ulf och Birgitta redogör för hur de i många år närmat sig katolska uppfattningar i flera frågor på ett sätt som är överraskande, menar Anders Gerdmar. Redan 2004 upplevde Ulf Ekman tilltalet ”Närma dig Moderkyrkan”.
– Det är mycket som är förvånande när man ser hur tidigt och kraftfullt fascinationen för det romersk-katolska kom in i deras liv. Ulf Ekman förklarar att han redan nästan tio år före konversionen såg påven som den rättmätige ledaren för hela den kristna kyrkan, men vi som arbetade nära honom fick inte veta om det förrän så många år senare.

Hur Gud leder en enskild människas väg är inget som Anders Gerdmar vill bedöma.
– Jag har respekt för att det finns en privat sida, men för en kristen ledare av Ulfs dignitet borde nog denna resa skett på ett mer öppet sätt. Man hade behövt redovisa att stora förändringar i inriktning skett, säger Anders Gerdmar.

Allra tuffast är tidigare medlemmen Stig Svåren som på facebook skriver följande[5]:

Stig_Svaren

Personlig reflektion:

Som bekant stod det tidigt klart för ”lekmannateologerna” här på Aletheia Blogg & Tankesmedja vart paret Ekman var på väg. Redan 2007 började vi lägga pusslet. Dra ett streck mellan Ekmans diverse ”bibelstudier, böcker, föredrag och seminarier”. Bilden var tydlig, ansåg vi. Vår egen historik ger således Ulf Ekman delvis rätt. (Ödets ironi, eller hur?) Under sju långa år fick vi utstå hån och spått från ledning, medlemmar och sympatisörer av Livets Ord för vår hållning i frågan. Vi jagade teologer och journalister på främst tidningen Dagen (Världen idag som då var hårt knuten till Ekman var lönlöst att bearbeta) att ta upp diskussionen med Ekman. Gehöret var svagt. Ekmans inflytande i svensk kristenhet för stort för att lyssna på de oborstade skribenterna på Aletheia.

Hur kunde då gedigna teologer som Nyström och Gerdmar missa hela processen? Pastorer, kristna journalister och organisationer som säger sig företräda evangelikala kristna i Sverige?

Enda rimliga förklaringen med facit i hand:  De såg inte skogen för träden. De stod helt enkelt för nära Ulf Ekman, som själv var med att skymma sikten.

Nyckeln finner vi i 1 Kor 14:8

”Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?”

Vad vill jag säga? Jo, det vi påpekade i omgångar (hinner inte leta igenom de hundratals poster i ämnet):  Ekman körde dubbla budskap. Ett internt – ett externt. De mest radikala signalerna kom ofta i mindre sammanhang, långt utanför församlingens väggar.  Bakom talarstolen på Livets Ord levererades däremot ett urvattnat budskap mestadels om vikten av ekumenik och att inte vara rädd för katoliker.

Vi gjorde vårt bästa att fånga upp detta och informera både medlemmar och övriga kristenheten. I ren frustration ofta lite oborstat och högljutt. Ekman menar i Dagenintervjun att han inte köper svekdebatten.

Jag köper inte att han var så öppen han nu hävdar. Åtminstone inte internt. Att se vart han var på väg, var att lägga ett mödosamt pussel. Men det borde ha lagts av flera. Nya pastorsparet Joakim och Maria Lundqvist som tidigt blev bjudna av paret Ekman till Lourdes[6]. En av Sveriges främsta evangelikala apologeter Stefan Gustavsson. Gamla gardet på Livets Ord – Svante Rumar, Robert Ekh, listan kan göras lång.

Alla i någon form av ledarställning har en skuld i att låta sig duperas, om än av en retoriker av rang. Största skulden tillfaller hur man än vrider och vänder på det – den som duperade inte bara sin egen rörelse, utan en stor del av svensk kristenhet.

Alla Livets Ordsförsamlingar blev dock inte tagna på sängen. En dryg månad innan Ekmans offentliggörande av sitt avhopp predikade jag på Livets Ord i Donetsk.  Inbakat i ämnet ”Allt som kan skaka, kommer att skaka”, berättade jag för förvånade församlingsmedlemmar om paret Ekmans resa mot Rom, innan de gjort det själva. 

De skakningar Ukraina som nation kom att drabbas av, överskuggar givetvis idag paret Ekmans avhopp. (Går att lyssna till här, för den med tid och intresse)

1_Daniel_Forslund

Over and out

Daniel ”MyTwoCents” F orslund

 

Källor:

[1] Dagen – Ulf och Birgitta Ekman om den stora upptäckten

[2] Världen idag – ”Ett steg tillbaka för enheten

[3] Ulf Ekmans blogg

[4] Världen idag – ”Ekmans förändrade bibelsyn är största frågan”

[5] Facebook

[6] uppenbar.info

[7] YouTube

 

 

Relaterat:

Den nakne kejsaren i religös pysmys-TV

När lögnen blir till ett honnörsord

Relaterat på Aletheia:

Minglarna i templet: Katolik kommenterar paret Ekmans nya roadshow

Tidigare poster om Ulf Ekman

Tidigare poster om Livets Ord

Tidigare poster om Trosrörelsen

=>
20

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, Mediebevakning, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?