Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Tidningen Dagen nedgraderar terrorismen i Israel till ”våldsdåd”

vadarterrorism

Den kristna tidningen Dagen kryper allt längre in i den trånga politiskt korrekta åsiktskorridoren. I tydlig samklang med en rad sekulära, vinklade medier, väljer man att rapportera [1] om den våg av terroristattacker i Israel såsom ”våldsdåd”.

Vi vill på detta enkla sätt informera Tidningen Dagens redaktion att EU’s medlemsländer kommit överens om en gemensam definition av terroristbrott. [2] Definitionen har även införts i svensk lag (Lagen om straff för terroristbrott). Enligt denna definition är terroristbrott handlingar som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om de syftar till att:

1.) Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp
2.) Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd
3.) Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer

Det råder ingen tvekan om att de palestinska terrorhandlingarna är avsedda att ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp” (Målgruppen är främst judar, bortsett från de araber man av misstag attackerar ibland). Att de är ämnade att ”tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd”. Ej heller går det att hävda att syftet inte skulle vara att ”destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer”.

Måhända har Margot Wallström en hel del efterföljare på tidningen. Men det som gäller tills vidare är givetvis svensk grundlag, oavsett hur starka vänstervindarna är bland journalister över lag.

Skärpning!

Over and out,

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Aletheia har bett ansvarig utgivare Felicia Ferreira om en kommentar kring hur de resonerade när de valt att tona ner terroristattackerna i Israel.

Relaterat:

Ny terroristattack i Israel igår, veckan efter Margot Wallström försvarar dåden

Övriga poster om Israel på Aletheia.se

Tidningen_Dagen_och_Terrorism

=>
20

Ämne: INRIKES, Mediekritik, NYHETER

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?