Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Agnarsson om källan: ”Det här har jag fått ganska nära, från i alla fall indirekt från källor nära.”

Pressetik

Skärmdump Aletheia

[Opinion & Debatt, Mediebevakning, Mediekritik, Livets Ord/Trosrörelsen]

I denna artikel tänker jag se närmare på arbetsmetoderna till Inblicks nyhetschef efter artiklarna där han angriper pastor Leonid Padun och evangelist Peter Ljunggren. Vad gäller de meningsskillnader mellan två norska pastorer som florerar i kölvattnet på Uppdrag Gransknings program, är det något SVT får svara på om de så vill. Slutdestinationen för Ekmans arvoden och kollekter utomlands är fortfarande under utredning i vår pågående serie kring grundarens stiftelsehärva.

Agnarsson är enligt Wikipedia[1] journalist. Därför kommer jag också utgå från detta faktum när jag nu kritiserar honom för hans sätt att utöva sitt yrke. Att han dessutom är nyhetschef på en tidning som mottar presstöd väger också in i det jag nu kommer skriva eftersom det finns vissa grundregler som måste följas av seriösa journalister i tidningar med presstöd.

Inblicks artikel om Padun innehåller så många fel att en anmälan vore på sin plats. Det är något givetvis berörda parter får ta ställning till själva[2]. Det är grova och allvarliga saker Ruben Agnarsson anklagar Padun för när han i samma artikel associerar honom med KGB, Moskva-vänlig regim och angiverimetoder från Stalin-tiden.

Om tidningen Inblick är genuint intresserade av vilken av parterna i den havererade relationen har närmast relation till forna KGB, förslår jag att de undersöker pastor Mats-Ola Ishoels relationer med ryska armén. (Livets Ords utsände i Moskva)

Mindre än ett år efter det att ryska separatister beslagtagit Paduns Megakyrka i Donetsk, står pastor Mats-Ola Ishoel med ryska soldater på estraden och bär ett liknande band som de ryska separatisterna ofta bär, på kavajen.

8881

Livets Ord, Moskva hedrar ryska armén på scen den 9/5 2015 (70 årsdagen av andra världskrigets slut) 

Hade Agnarsson skrivit en privat blogg och ville föra fram detta förtal och denna mycket vinklade artikel, hade det varit en sak. Nu är inte Inblick hans privata blogg, även om det kan verka så, och då blir det hela genast betydligt mer allvarligt.

Pressetik

De pressetiska reglerna är utifrån det jag förstått inga juridiska regler, men dock riktlinjer som bör följas om en tidskrift vill framstå som seriös. I avsnittet om publicitetsregler går det att läsa följande:

”Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.”[3]

Objektivitet i Inblicks artikel om Padun lyser med sin frånvaro. Journalisten ifråga tar ställning för Carl-Gustaf Severin och mot Padun, utan en enda kontakt med sistnämnda. När Severins Severins version av händelseförloppet är det enda som framförs, finns det orsak att reagera.

Agnarsson har alltså i sin artikel anklagat pastor Leonid Padun att ligga bakom att Livets Ords ’stjärnmissionär’ Carl-Gustaf Severin nekats inträde till Ukraina. Att inreseförbudet var en naturlig konsekvens av ett avbrutet samarbete, framgår inte.

Vad gäller källkritik redogör Agnarsson, tillsammans med Sievert Öholm och Joakim Linqvist i en direktsändning på kanal 10 den 25/11 förra året hur han arbetar. Om det är så här Inblicks nyhetschef och tf. chefredaktör förhåller sig till sina källor kan vi nog räkna med flera ’avslöjanden’ under våren. Som ansvarig utgivare hade jag dock tagit ett samtal med en medarbetare som avslöjar sina uppenbara journalistiska och pressetiska brister så tydligt:

Citat Agnarsson (transkriberat ordagrant): ”Det var ju så att Leonid Padun var upprörd över att pengar gått till Uppsala… Vad jag förstår så var det väl att församlingsledaren hade en lön….om vi går rakt på sak…30-40 gånger högre än en medelinkomst i Ukraina. Det var bl.a. det som gjorde att Livets Ord drog en gräns. Det här har jag fått ganska nära…inte från Livets Ord i första hand…utan från i alla fall indirekt från källor nära. Jag tycker det är en viktig journalistisk uppgift som också bör finnas med och som kanske ni (Joakim L och Sievert Ö) inte vill säga och så men…” Slut citat

[Paduns reaktion till Livets Ords efterkonstruktioner om summa lön, finner ni i vår intervju som gjordes under vårt första besök i Ukraina]

Partisk

Hela artikeln om Leonid Padun har i mina ögon ett enda syfte, och det är att svärta honom. Detta kan man säga att Agnarsson och Severin lyckas bra med, för med de tidigare nämnda associationerna till KGB, Moskva-vänlig regim och morden på Majdantorget i Kiev målar Agnarsson upp en mycket ful bild av Padun. Vem vill ha med en sådan hemsk pastor att göra?

Om Inblick och Agnarsson hade varit seriösa med hänvisning till pressetik, hade de delgivit Padun kritiken mot honom och gett honom en chans att i samma artikel bemöta den. Detta intresserade inte Agnarsson. Han kontaktade aldrig Leonid Padun för att ge honom en chans att svara. I stället gjorde Aletheia det. Svaret från den ukrainska pastorn och samfundsledaren publicerade vi i tisdags.

Jag får utgå ifrån att Inblick med sina anklagelser mot Padun medvetet valt att ta ståndpunkt mot Leonid Padun, och att de menar sig ha belägg för det de påstår och insinuerar. Om Padun i något som helst avseende skulle vara Moskva-trogen kan ju Agnarsson fundera över varför de Moskva-stödda separatisterna vid flera tillfällen letade efter Padun och hela hans familj för att med all sannolikhet misshandla, fängsla eller rent av avrätta dem. Varför lever Padun och många andra medlemmar i församlingen i Donetsk i exil i Kiev idag om det Agnarsson insinuerar i sin artikel vore sant?

Pressetik

Här under citeras några rader kring pressetik, och så kan ju var och en bedöma huruvida Inblick följt dessa i publiceringen av de två kritiserade artiklarna:

”Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.”[4]

”Sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter.”[4]

Det är ganska uppenbart att Inblick och Ruben Agnarsson brutit mot dessa regler, och i fallet med Peter Ljunggren som påtalat direkta faktafel/förtal svarar alltså Inblicks tf. Chefredaktör med att hota att avslöja gamla och uppgjorda synder i en artikel. Man blir alldeles stum. Hur lågt kan en chefredaktör för en kristen tidning sjunka egentligen?

Vad i hela världen har Ljunggrens gamla synder att göra med det han berättar om i Uppdrag Granskning? Skall hans trovärdighet i frågan om pengautbetalningar till Ulf Ekman i Kanada falla på grund av detta? Uppenbarligen menar Agnarsson det, men för fler än mig visar detta att Agnarsson gör det som man gjort i alla år i Livets Ord när någon framfört kritik – man skjuter budbäraren och fokuserar på dennes fel och brister i stället för att lyssna till kritiken.

Det fungerade kanske på 80-talet, men i våra dagar kallas detta förtal och är åtalbart.

De pressetiska reglerna och den journalistiska integriteten är starka riktlinjer för trovärdigheten, och klarar inte kristna tidningar att följa dessa tar det inte lång tid innan ett trovärdighetsproblem uppstår. Med journalister och medarbetare på redaktionerna som hotar, struntar i givna regler och går fram som ångvältar i sociala medier och på bloggar, borde det vara på sin plats att ansvarig utgivare tar sig en funderar över den inriktning och profil man önskar ha för tidskriften. Att ha en uttalad profil som uppfattas som något helt annat indikerar flera saker, men framför allt ger det ett intryck av förvirring och svaghet.

Andréas Glandberger

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

Aletheia har förgäves försökt nå Ruben Agnarsson och Börje Claesson på Tidningen Inblick / Kanal 10 för kommentarer till vår bloggpost.

 

Källor & relaterat
[1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Ruben_Agnarsson
[2] http://aletheia.se/2016/01/26/inblicks-tf-chefredaktor-ruben-agnarsson-ur-gangorna-skickar-hotelsebrev-till-peter-ljunggren/
[3] Spelregler för press, tv och radio, Del 1, punkt 2. Pressens Samarbetsnämnd 2010 (se http://www.tu.se/juridik-a-etik/pressetik)
[4] Spelregler för press, tv och radio, Del 1, punkt 5 & 13. Pressens Samarbetsnämnd 2010

Se även:

DokumentLivetsOrd_ukraina_NY-Kopia-Kopia1-150x150

=>
20

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, Mediebevakning, Mediekritik, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?