Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Tommy Dahlmans comeback: Omtanke om honom, eller tidningen Inblick?

Kanal 10 Tommy D

Skärmdump Kanal 10

[Opinion & Debatt, Ledarskap, Mediekritik]

En kristen ledare kör rattonykter och stoppas av polisen med hög promille. En mycket allvarlig företeelse som med marginalerna på fel sida kunde slutat med att predikanten ifråga kört ihjäl någon. Som tur var skedde det inte, men det förminskar inte allvarlighetsgraden.

I första hand är predikantens rattonykterhet inte en fråga om synd, utan det handlar om ett i lagens och allmänhetens ögon ett allvarligt lagbrott.

Tommy Dahlman är personen ifråga, och de flesta inom kristenheten känner väl till det jag refererar till i ingressen. Några månader har gått sedan just denna händelse, men att Dahlmans problem slutar här är tyvärr inte korrekt. Det som framkommit indikerar att han har större problem än några få isolerade händelser. Det finns nämligen en historik som gör att man bör kunna ställa frågan om det finns ett mönster som visar oss en person som faktiskt inte skall inneha den position han haft och har inom svensk kristenhet. Det verkar varken han eller ledningen i Kanal 10 och Inblick förstå.

Tidigare i höst berättade Tommy Dahlman i en bloggpost på tidningen Inblick att han i en svensk stad blivit överfallen och rånad på sina tillhörigheter av fyra män[1]. Bloggposten ifråga är numera borttagen från Inblicks hemsida av någon orsak. Enligt den polisrapport som finns tillgänglig har Dahlman svårt att redogöra för sig vad som hänt då han var så pass berusad, och under de förhör som hölls med honom ger han olika uppgifter som gör att man undrar om det verkligen skedde något överfall överhuvudtaget.

Den här och flera händelser av olika karaktär, visar ett mönster hos Dahlman som är problematiskt för en ledare inom svensk kristenhet. Trots de signaler som funnits i flera år, får Tommy Dahlman hejarop från många människor som längtar efter hans comeback. Det mest tragiska är att de ledare han har runt sig gör detsamma, något som i mina ögon visar på mycket bristande ledarskap och en grundläggande medmänsklig oförmåga att förstå att Tommy inte behöver någon ny ledarposition, utan hjälp att få bukt med sina problem och uppenbara brister på flera områden.

Pengar och position det viktigaste?

Under programmet kanalen hade tidigare i veckan, där Kanal 10’s ledning och Dahlman i utgångspunkten skulle tala om Tommys omvändelse och förlåt, blev det mer snack om den nya position han skall ha i kanalen och alla pengar han skall samla in. Att Tommy haft en timeout kan man nog utan att överdriva säga endast varit ett spel för galleriet. Han har haft en timeout från sin position som chefredaktör för Inblick, men jobbat med andra saker i kulisserna.

Kanal 10 skriver på sin hemsida att Dahlman haft timeout både från Inblick och Kanal 10, men Agnarsson bekräftade under samtalet att det inte var helt korrekt.

Tommy berättar under samtalet på Kanal 10 tidigare i veckan om sin fyllekörning som om den vore ett misstag där han i slutet av december förra året satte sig i bilen efter att ha druckit alkohol, och enligt hans beskrivning av det hela var han ”omtöcknad”.

Min känsla när jag såg detta var att just denna isolerade händelse bagatelliserades genom att beskriva den med andra ord, rent av ’bibliska’ ord för att dämpa allvarlighetsgraden i Tommys lagbrott. Han var inte ’omtöcknad’ av alkohol, men ordentligt berusad och överhuvudtaget inte benägen att köra bil. Åtalet mot honom rubricerades som grovt rattfylleri, något som betyder att promillehalten är minst 1 promille och innebär att man utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten[2].

Framtvunget förlåt

Agnarsson och Claesson talade väldigt kort om Tommys ’misstag’ och lite om nåd och förlåtelse, något förstnämnda poängterade var det essentiella i evangeliet. Jag tror på förlåtelse, men för att förlåtelsen skall vinna kraft behövs en omvändelse först. Annars blir det bara tomma ord. Nu vet jag inte huruvida Tommy omvänt sig eller inte, och låt mig ännu en gång påpeka att Dahlmans problem inte endast handlar om hans rattfylla, men även om hur han förhållit sig till sanningen[3]. Claesson och Agnarsson bör känna till vad det hela handlar om, och därför är deras roll och agerande väldigt allvarligt.

Att höra Ruben Agnarsson tala om nåd, förlåtelse och upprättelse var lite olustigt måste jag medge, även om jag givetvis tror på båda delar. Tidigare under vintern hade Ruben Agnarsson nämligen i en e-post hotat att dra upp Peter Ljunggrens gamla synder om Peter fortsatte kräva att Inblick skulle be om förlåtelse för de förtalande lögner Agnarsson publicerade om Ljunggren[4].

Peter hade 15 år tidigare bekänt sina synder inför hela kristenheten och bett om förlåtelse, så varför gällde inte nåden för honom? Det får Agnarsson gärna svara på.

Beträffande Tommy Dahlman är det inte fullt så enkelt att man säger förlåt i ett tv-program och sedan kör på i en ny ledarposition i Kanal 10. Att Dahlman jobbat med att samla in pengar till Kanal 10-koncernen under tiden han skulle haft sin timeout var anmärkningsvärt att höra. Agnarsson klarade inte av att hålla tillbaka sin begeistring när han deklarerade att Tommy samlat in 400 000 kronor under timeouten. Att mycket i denna koncerns verksamhet handlar om pengar är mycket tydligt för den som ser programmen.

Sedan måste jag tillägga att det framstod som väldigt märkligt att Börje Claesson var tvungen att dra ur Dahlman ett förlåt. Det är inte så en äkta försoningsprocess går till. Ett ”förlåt” som inte är fött i insikt om den fulla bilden av en persons synd (som förstås är mycket större än den gången han greps), vilken skada den gjort och vikten av att gå den svåra vägen till sann omvändelse, är inte mycket värt. Dahlman visade under samtalet att han inte förstått något av detta.

En annan person som också såg intervjun med Dahlman uttryckte det så här:

”Det känns extremt osmakligt att låta en intervju som är tänkt att handla om bekännelse och omvändelse gå över i marknadsföring och tal om att samla in en miljon kronor.”

Vägen till upprättelse går inte via en bra image

Så hur anser då jag att Börje Claesson och Ruben Agnarsson borde hanterat det som pågått med Tommy Dahlman? Även om Aletheia till tider framfört kritik gentemot Dahlman innebär inte detta att vi är hjärtlösa i förhållande till en människa som befinner sig i nöd. Enligt uppgift finns det en bakomliggande familjär tragedi som till en viss del förklarar den sista tidens händelser, och just detta gör att ett comeback borde vara uteslutet på nuvarande tidpunkt.

Det är mycket svårt att skriva om en annan persons brister och den hjälp man som utomstående tror att denne är i behov av, speciellt när vi alla har fel och brister i våra liv. Men när man ser att de människor som finns i Tommys omedelbara närhet som borde agera som riktiga vänner och andliga ledare inte gör det, finns det inget annat än att påpeka det som för många är uppenbart – Tommy Dahlman behöver en riktig timeout för att få ordning i sitt liv.

Det finns en väg till upprättelse för honom och andra i hans situation. Det är genom förkrosselse, omvändelse och att verkligen tillåta Gud ta bort det som måste bort för att kunna bygga upp det som varit fel och destruktivt. Då behöver man inte chefer och vänner som hejar fram honom att ta ytterligare steg mot avgrunden, för det är det jag nu tycker mig se.

Sanna vänner och ledare ser det verkliga behovet och bortser från de egna fördelarna vid att framskynda och puffa fram Tommy i en position som endast gynnar Kanal 10. Det viktigaste bör inte vara att upprätthålla sin image och position när livet är i upplösning.

Kanal 10’s ledning verkar inte ha det ledarskap och mogenhet som behövs för att inse Tommy Dahlmans bästa, trots att de med all sannolikhet känner till det mesta som hänt under lång tid. De långsiktiga konsekvenserna tror jag kommer vara negativ för alla parter, även för den svenska kristenheten. Därför är det oerhört allvarligt att Claesson och Agnarsson hanterar Tommy Dahlman som de nu gör, och jag hoppas de funderar rejält över vad som betyder mest – Kanal 10 eller människan Tommy Dahlman.

Money talks.

Aletheia skickade några frågor till Inblicks t.f. chefredaktör Ruben Agnarsson i samband med denna artikel, men han svarade inte på de frågor vi ställde tyvärr. Det enda var ett påpekande att Tommy inte samlat in pengar till Kanal 10, utan sålt annonser för Inblick, samt fortsatt kritik av Peter Ljunggren.

Dessa frågor ställde jag honom:

Frågor till Ruben Agnarsson om Tommy Dahlman

1. Anser du och Börje att Tommy Dahlman är mogen för ett comeback med tanke på allvarlighetsgraden i fallet han dömdes för?

2. Även i Kristianstad var Tommy mycket berusad. Borde han inte ta en riktig timeout för att få ordning på sitt liv?

3. Är det viktigare att Kanal 10 har en känd person som Tommy som kan samla in pengar, än att han verkligen tar den tid han behöver för att läkas och upprättas som människa?

4. Varför har han jobbat med att samla in pengar för kanalen under den tid han skulle haft en timeout?

5. Du talade om nåd och förlåtelse för Tommy och nämnde något i stil med att förlåtelse är essentiellt i evangeliet. Varför hotade du då med att dra upp Peter Ljunggrens gamla synder när han begärde att du och Inblick skulle be honom om förlåtelse för de förtalande lögnerna ni publicerade? Gäller förlåtelsen bara vissa?

Andréas Glandberger

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

 

Länkar & relaterat

[1] http://aletheia.se/2015/11/11/tommy-dahlman-brutalt-nerslagen-och-ranad/
[2] http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri/Vad-sager-lagen-om-rattfylleri/
[3] http://aletheia.se/2015/12/21/varfor-inte-vara-sanningsenlig-tommy-dahlman/
[4] http://aletheia.se/2016/02/15/vad-ar-den-enda-sanna-vagen-for-inblick/
http://www.varldenidag.se/nyheter/pastor-atalas-for-grovt-rattfylleri/cbbpan!fUnu7fsZ8aqsC8TxLnTYsQ/
http://aletheia.se/?s=tommy+dahlman

 

=>
20

Ämne: Ledarskap, Mediekritik, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?