Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Stefan Swärd bemöter kritiken mot boken ’Jesus var också flykting’

Jonas Rosendahl har läst vår bok ”Jesus var också flykting” och skrivit en utförlig recension om detta. Uppskattar att det är någon som faktiskt läst boken som kommenterar den, det mesta tyckandet om boken jag hittills har läst har kommit från personer som inte ens läst boken, men ändå har färdiga uppfattningar.

Swärd

Stefan Swärd. Foto används med tillstånd av Stefan Swärd.

Jag är den förste att erkänna att vår bok inte är i något avseende perfekt. Vi är två aktivister som är mycket upptagna, och skrivit boken främst utifrån en känsla av en profetisk proklamation, mer än en heltäckande intellektuell redogörelse för alla aspekter av migrationen. Rosendahl skriver att boken ger inte alla svar, självklart gör den det inte. När man börjar skriva i dessa ämnen inser man att områdena är gigantiska, och texterna är präglade av min och broder Grenholms erfarenheter och intresseområden som naturligtvis är begränsade. Boken är skriven av två aktivister med starkt engagemang i frågorna, inte en akademisk avhandling av några som objektivt och på distans tittar på frågorna. Jag tycker dock att vi täcker ganska breda områden i vår bok, men jag är den förste att erkänna att vi inte har mäktat med att täcka in allt, huvudkritiken mot oss tycks ju vara att vi är för spretiga, men det beror ju på våra ambitioner att ta ett ganska heltäckande grepp, vilket visat sig vara omöjligt. Och då får vi samtidigt kritik för vad vi inte skriver om. Så hur vi än gör undgår vi inte kritik.

Jag vill i första hand kommentera det Rosendahl skriver om de kapitel jag skrivit, Micael G kommenterar det som gäller de kapitel han skrivit.

Vår ambition har varit att hitta en biblisk utgångspunkt för att formulera kristna värderingar kring frågorna om migration, flyktingar och invandring. De första två kapitlen handlar om detta, och innehåller en genomgång av hela Bibeln inom detta område. Jag har hittills inte läst någon som kritiserat dessa två avgörande kapitel i boken, och som är grunden för hela vår framställning. Det har förekommit en diskussion om några av de bibeltexter vi tar upp, framförallt Apg. 17:26, men vår genomgång innefattar ju ett hundratal bibeltexter, och att utforma teologi handlar ju om att skapa översikter över hela Bibelns innehåll, och ingen kritiker har ännu varit i närheten att presentera någon kritik av vår bibelgenomgång. Inte heller Rosendahl kommenterar dessa två kapitel alls, och det är något överraskande eftersom det är grunden för hela boken. Även tredje kapitlet som Grenholm skrivit, som ger ett kyrkohistoriskt perspektiv har inte heller kritiserats av någon.

Flykting swärd Grenholm

Bildkälla: XP Media

Kapitel 4 och 5 i boken handlar om kyrkan och nazismen, dessa har jag skrivit, och jag har gjort en övergripande genomgång av forskningen på området. Jag tycker dessa kapitel är helt centrala i boken, de visar hur lätt kristna kyrkan kan kompromissa med främlingsfientliga strömningar, och jag har hittills inte heller hört någon kommentar av dessa kapitel.

Ett viktigt kapitel i boken är Micael Grenholms kapitel om hur vi kristna kan engagera oss för romer, som är både kunnigt, och präglat av praktisk erfarenhet att hjälpa utsatta människor. Det kapitlet kommenterar inte heller Rosendahl, jag har inte heller hört någon annan kommentera detta.

Ett kapitel handlar om den växande högerextremismen i Europa, som vi är mycket bekymrade över. Rosendahl kommenterar inte detta alls, jag har inte hört någon annan göra det heller.

Vi har sedan tre kapitel som innehåller en kritisk granskning av Sverigedemokraterna. Det är 3 av 16 kapitel, men det är ju detta som alla kritiker har hakat upp sig på, alla dessa som inte har läst boken. Ett kapitel har jag skrivit som innehåller en kritisk granskning av SD:s partiprogram, jag kan inte se att Rosendahl har uttryckt några invändningar mot detta, har inte heller hört någon kritisera genomgången av detta kapitel, Julia Kronlid har något kommenterat denna sak, men berör ju inte alls kärnan i min kritik. Vi försöker i ett kapitel visa på SD:s nazistiska rötter, har inte heller hört saklig kritik mot det kapitlet.

I det kapitlet har vi också försökt visa att partiet inte har förändrats, Julia Kronlid hävdar vi har fel, men ger inte någon saklig kritik av vår genomgång. Grenholm har också skrivit ett kapitel med en kritisk granskning av hur SD har försökt att driva kyrkopolitisk agitation, och gjort försök att teologiskt motivera sin politik. Här går ju SD mycket längre än vad KD har gjort i modern tid, med försök att förankra politiken i Bibeln och kyrklig tradition, när vi som pastorer kritiskt granskar detta, blir vi alltså kritiserade för att vi går in i partipolitiska diskussioner. Notera att Rosendahl inte alls diskuterar innehållet i det kapitlet. Julia Kronlid har inte heller berört frågan när hon skrivit genmälen. Ännu har inte någon fört fram kritiska synpunkter på Grenholms analys av SD:s försök att skapa en teologisk motivering för sin politik.

Rosendahls kritik mot boken koncentreras delvis till de fem kapitel Grenholms skrivit om globala rättvisefrågor. Kapitel 6 Who would Jesus report?, tar han bland annat upp om kristet engagemang för flyktingar och mot utvisningar. Visst är dessa frågor komplexa men Grenholm uttrycker den moraliska passion som finns i många kristna sammanhang i den frågan, grundat i ett kristet engagemang för de människor som är mest utsatta. Grenholms kapitel om en kristen världsvision handlar om rättvisa, och att inte bara tänka på sina närmaste. Han argumenterar för givmildhet och att hjälpa de fattiga. Motiveringen är helt och hållet biblisk, inte marxistisk. De rika utmanas att hjälpa de fattiga, och det är ju just detta som görs i Bibeln och det budskapet behövs ständigt i vår värld idag. Men närmare synpunkter på dessa kapitel får Grenholm svara själv på.

Jag håller med om att företagsekonomiska perspektiv saknas i vår bok, men syftet är framförallt att utmana växande främlingsfientlighet i Europa med ett bibliskt-profetiskt perspektiv, och vi har då inte möjlighet att gå in och diskutera olika modeller för utvecklingsekonomi. Personligen tycker jag att traditionell mission och biståndspolitik har saknat ett perspektiv när det gäller att skapa jobb, för att hjälpa människor ur fattigdom är utbildning och starta företag, jobb och en bra arbetsmarknad helt avgörande. En rad globala strukturer motverkar detta.

Rosendahl gör sedan en närmare granskning av kapitel 14 som jag skrivit. Det är ett referat av den senaste nationalekonomiska forskningen av invandringens kostnader som gjorts av professor Lennart Flood i Göteborg.

Jag tycker visst det är relevant att jämföra dagens invandring till Europa med europeisk och svensk utvandring till Nordamerika på 1800-talet. Flyktinginvandring är ju när människor flyr från förtryck och krig m.m. Men visst är en del av invandringen till Europa en ekonomisk invandring, människor söker ett bättre liv, och flyr från fattigdomen. I dagens debatt moraliseras ju ständigt över detta och ekonomisk migration kritiseras men det var ju detta 1,5 miljoner svenskar ägnade sig åt på 1800-talet. Migrationen på 1800-talet var i det perspektivet mer utmanande, men det fanns också moraliska problem. Indiansk ursprungsbefolkning drevs undan på ett kolonialistiskt sätt.

Flood konstaterar endast att Sverige har en minskande befolkning om vi inte har en invandring. Vi har inte något födelseöverskott och på senare år har utvandringen varit cirka 40–50.00 per år, när en del av dessa återvänder räknas de in i statistiken över invandring. Visst skulle Sverige ha ett födelseöverskott om vi kunde göra något åt aborttalet, men det har legat på konstant nivå mer än 40 år, så det är mycket bekymrande tycker jag som Ja till Livet-ordförande. Att Rosendahl kritiserar mig för att inte ta upp abortfrågan, kan han ge exempel på någon pastor i Sverige som mer tagit upp den frågan än vad jag har gjort under senaste 35 åren? Vem då i så fall? Men det hörde inte till ämnet för denna bok.

Jag påstår inte att alla 40-50,000 utvandrar för gott, det framgår inte av Floods bok. Nät det gäller utbildningsnivå utgår jag helt och hållet från den statistik som finns i Floods forskning, och den data han bygger på. Jag kan inte svara på varför Sanandaji visar andra siffror, Flood bör man nog betrakta som en mer objektiv debattör i jämförelse med Tino. Visst – varken jag eller Grenholm levererar något komplett integrationspolitiskt program i boken. Vi begränsar oss vid att argumentera för kristna värderingar i detta ämne, och har valt ut vissa frågor som har med detta att göra.

Sedan levererar Rosendahl ett antal kritiska punkter mot oss, vi är verklighetsfrånvända, vi sammanblandar roller och ansvar, vi är retoriskt selektiva, vi skriver ensidigt och skuldbeläggande. Vi visar påfallande omogenhet, och ger inte ett ansvarstagande i debatten. Det saknas självdistans eller öppning för andras åsikter. Vidgade perspektiv saknas. Boken är vänsterpropaganda.

Denna kritik är så generaliserande så det är omöjligt för mig att bemöta detta i ett kort blogginlägg. Jag överlåter till läsarna av boken att bedöma Rosendahls kritik.

Stefan Swärd

=>
20

Ämne: Gästblogg, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?