Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Kan en kristen rösta på SD? Intervju med Julia Kronlid.

Kan en kristen rösta på Sverigedemokraterna?

– Intervju med Julia Kronlid.

Julia Kronlid bild

Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Foto används med tillstånd.

Det senaste året har vårt lands migrationspolitik diskuterats på alla plan i samhället, och det inte utan grund. Den stora flyktingströmmen som kom till Sverige i fjol skakade på sätt och vis om hela Sverige då det visade sig att Sverige inte alls var förberett på att så många människor kom samtidigt. Som mest kom det ungefär 10 000 människor i veckan, något som även i internationellt perspektiv är en hög siffra.

Hur löser ett samhället det praktiska kring bostad, jobb, skola och så vidare, för 160 000 människor som kom till vårt land i fjol? Utan en fungerande politisk plan för hur migrationen skall hanteras är det bäddat för problem. För den som följt debatten det senaste året är det tydligt att flyktingkrisen på sätt och vis varit en vattendelare även bland kristna.

Ett parti som varit kritiska till samhällsutvecklingen på detta område sedan länge är Sverigedemokraterna, ett parti som i mångas ögon är ett rasistiskt och fascistiskt parti. Men stämmer detta verkligen? Jag beslöt mig för att kontakta en av partiets kristna företrädare, Julia Kronlid, för att ställa henne lite frågor kring partiets politik samt om man som kristen kan ge sin röst till ett parti med en delvis historik i den rasistiska rörelsen.

Vad står Sverigedemokraterna för idag och kan en kristen verkligen rösta på partiet och kalla sig kristen? Hoppas min intervju med riksdagsledamot för SD, Julia Kronlid, ger dig något att fundera över.

Vem är Julia Kronlid?

Jag är 35 år gift med två barn, en flicka 5 år och en pojke 3 år och en tredje bebis som väntas vilken dag som helst. Jag har precis gått in i en tid av föräldraledighet. Jag är uppvuxen i Vetlanda i Småland där jag var medlem i en Vetlanda Allianskyrka. Frikyrkorna i Vetlanda samarbetade ganska mycket vad gäller barn och ungdomsarbete, så jag kände mig som hemma i flertalet frikyrkor. Jag växte upp i en kristen familj och har sen barnsben haft en egen starkt övertygelse. Att vara kristen i Sverige är ju som bekant dock inte alltid lätt, och under högstadietiden hände det att jag blev hånad och utskrattad på grund av min tro, men det påverkade inte min inre övertygelse. Efter studenten flyttade jag till Stockholm och studerade i två år på Karisma centers bibelskola. I den kyrkan träffade jag också min man som jag nu varit gift med i 13 år. När vi var nygifta flyttade vi till Papua Nya Guinea för att arbete med biståndsarbete i samarbete med kristna organisationen SIL och Folk och Språk. Vi har också vi bott i Örebro där jag studerat till socialpedagog, men sedan 2015 är vi bosatta i Täby i Stockholms län. Jag har varit medlem i Sverigedemokraterna sen 2006 och invald ledamot i riksdagen sen 2010.

Du är kristen och framträdande politiker för Sverigedemokraterna. Går din kristna tro verkligen att förena med ett engagemang i SD?

Ja absolut, jag skulle vilja säga att mina kristna och konservativa värderingar är en av anledningarna till jag valt att engagera mig i just Sverigedemokraterna. Jag har tidigare röstat på kristdemokraterna men jag ansåg att de i för stor utsträckning ändrat sin politik inom viktiga kärnområden som abortfrågan exempelvis. Jag har blivit behandlad med respekt inom partiet och min kristna tro har setts som en tillgång snarare än belastning. Sverigedemokraterna står upp för många frågor jag brinner för som att bevara vårt kristna kulturarv i Sverige. Sverigedemokraterna ser vilken betydelse kristendomen och dess värderingar haft för vårt samhälle och anser att kristendomen fortsatt ska tillåtas ha en särställning i Sverige. Vi har lyft det ofödda barnets värde och är det enda partiet som ifrågasätter dagens abortlagstiftning med fri abort upp till vecka 18 och istället vill sänka gränsen till vecka 12, samt se över praxis för sena aborter. Vi vill lagstifta om rätten till samvetsfrihet och att misshandel av en gravid kvinna som leder till fostrets död ska betraktas som ett mord.

En annan viktig fråga för mig är att SD tydligt vill ta avstånd från den felaktigt vinklade bild som idag ges i media av Israel och istället försvara Israel och judarnas rätt att få leva i fred och frihet.

Kritiska röster inom svensk kristenhet hävdar att SD’s människosyn är oförenligt med kristen tro. Hur ser du på detta?

Jag menar att det inte finns några saklig argument för detta om man lägger ner sina fördomar och sätter sig in i vad partiets ideologi och politik står för. Det finns kanske enskilda uttalanden som inte är förenliga med kristen människosyn, men då handlar det främst om uttalanden som inte heller är förenliga med Sverigedemokraternas politik utan istället ligger till grund för uteslutning från partiet.

Sverigedemokraternas politik och ideologi delar Bibelns syn på människan som unik med ett okränkbart värde och att ingen åtskillnad i värde ska göras på basis av människors bakgrund. Människovärdet för oss är absolut och inte relativt. Vi ställer oss bakom grundläggande mänskliga rättigheter. Vår nationalism är demokratisk och universell. Vi tar avstånd från alla former av nationalism som inte vilar på demokratisk grund och vi erkänner alla nationer samma grundläggande rättigheter och friheter som vi kräver för vår egen nation. Vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, något som betyder att vår nationella gemenskap är öppen även för människor med bakgrund i andra nationer. Detta kan dock inte ske helt kravlöst, utan vi vill stärka det svenska medborgarskapet. ’Gör din plikt och kräv din rätt’, är något vi framhåller när det gäller vägen till att bli svensk medborgare och en del av samhället.

Att SD har en historik från den rasistiska rörelsen på 80-talet är allmänt känt, men hur påverkar partiets historia dagens SD?

För det första skulle jag vilja klargöra att Sverigedemokraterna inte har haft något formellt samröre med någon rasistisk eller nazistisk organisation. Detta till skillnad från exempelvis den samlingsregering bestående av socialdemokraterna, Bondeförbundet, Folkpartiet och Högern som styrde på 40-talet och hade ett nära samarbete med Nazityskland samt genomfört steriliseringar för att utrota mindre värda raser enligt dem.

Däremot har det funnits företrädare i partiet som tidigare haft samröre med tveksamma organisationer, men det är inte samma sak som att partiet varit sammankopplat med det. Dessa personer är inte de som leder och är tongivande för partiet idag och många av dessa är nog inte med alls. Merparten har ju gått med i partiet på senare år efter att Jimmie Åkesson blev partiledare. Vi har många som lämnar S och M och går över till SD. Är vi då ett parti sprunget ur dessa partier?

Det har inte heller funnits något rasistiskt eller nazistiskt i partiets program tillbaka i historien, men däremot en hårdare nationalistiskt linje möjligen. Den har dock ändrats och de flesta som gått med idag har ju gått med för att man skriver under på dagens partiprogram och inte något gammalt som man inte ens känner till.

Jag skulle vilja säga att det inte påverkar partiets politik överhuvudtaget eftersom det handlade om en grupp människor men tveksam bakgrund och inte om ideologi. Däremot vill exempelvis media ta upp saker som hänt olika uttalanden och annat i historien och vända det mot partiet, och det är tråkigt eftersom det inte är representativt för SD idag. Även idag söker sig fel personer till partiet och de blir uteslutna efterhand som de avslöjar sig själva. Att de funnits där och sedan inte är med längre påverkar ju inte partiets inriktning.

Vad gör du för att ändra folks uppfattning av SD som ett fascistiskt och rasistiskt parti?

Jag försöker hela tiden på ett korrekt sätt bemöta fördomar och beskriva partiets verkliga inställning och också lyfta fram viktiga frågor som är raka motsatsen till dessa falska påståenden.

Tycker du att kritiken mot SD är orättvis och oproportionerlig?

Ja.

1975 beslutade den svenska regeringen med Olof Palme som statsminister, att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Detta var 40 år sedan, och jag frågade Julia hur hon tycker att Sverige förändrats sedan dess och om Sverige misslyckats med det mångkulturella projektet. När det gäller mångkultur önskar Sverige vara ett föregångsland, men med tanke på de problem och utmaningar vårt land står ovanför idag undrade jag om något kunde gjorts annorlunda. Här är Julias reflektioner på det jag frågade:

För det första skulle jag inte ta för givet att det vi ser idag i from av samhällsupplösning, stenkastning, radikal islamism och hedersförtryck nödvändigtvis var en del av Palmes vision. När det berömda beslutet om att göra Sverige multikulturellt fattades visste nog ingen vad effekterna skulle bli, men nu är läget allvarligt. Jag vill också förtydliga att problemet med mångkultur och förändringen av Sverige handlar INTE om att vi har större utbud på restauranger, dansstilar, matbutiker, fritidsintressen mm. Den förändring som medfört svårigheter handlar om att det uppstått svårt segregerade områden där värderingar råder som inte stämmer överens med den människosyn och grundläggande rättigheter som ska råda i Sverige, och där vi också kan se en annan kvinnosyn än den jämställdhet som byggts upp under lång tid i Sverige.

Ja jag anser att Sverige har misslyckats. Vi skulle istället haft en invandring på en nivå vi klarat av att hantera samt tydligare stå upp för vår kultur och våra värderingar så människor fått en chans att bli en del av samhället istället för att som det är nu leva i parallellsamhällen.

För att besvara detta skulle jag vilja citera Jimmie Åkesson och det som framgår i vår vårkampanj som bäst sammanfattar hur vi ser på detta:

Vårt land befinner sig i ett väldigt kritiskt tillstånd och vårt samhälle håller på att falla isär. Vitala samhällsfunktioner som äldreomsorgen, skolan, vård & omsorg, polisen, domstolsväsendet och fler, visar upp allvarliga problem. Landet håller på att slitas isär, och det går nu i rasande fart.

Bortom maktens förvanskade berättelser, skönmålning och kampanjjournalistik finns en verklighet. En verklighet med splittring, segregation och polarisering. Bortom de övriga partiernas falska lovord – bortom talen om att vi ska öppna våra hjärtan – finns ett samhälle som har förlorat optimismen, hemkänslan och tilliten. Efter decennier av vanstyre har något väsentligt gått förlorat. Allt fler känner inombords att det är mycket som inte längre står rätt till. Vi har länge försökt varna för just detta, men få har velat lyssna.

I detta läge måste vi våga vara ärliga och lägga undan prestige och munkavlar. Vi måste säga som det är – att vi befinner oss i den värsta samhällskris som Sverige har genomlevt i modern tid. Och det kommer att ta lång tid att återskapa den trygghet, gemenskap, hemkänsla och framtidstro som gjorde Sverige till ett av världens bästa länder att leva i.

Det kommer att ta tid – det måste vi förstå. Men trots det är jag hoppfull. Jag väljer att vara hoppfull. Därför att något alternativ finns egentligen inte. Vi kan och vi måste vända det här.

Till att börja med måste vi frigöra oss från de påhittade konflikter som man lurat i oss. Konflikten i det svenska samhället idag handlar inte om hudfärg, om kön, om sexuell läggning eller om klass. Konfliktlinjen går inte heller mellan de som är födda i landet och de som inte är det. Den verkliga konflikten står mellan det konstruktiva och det destruktiva. Mellan den som är beredd att anstränga sig, bidra och göra en insats för vårt land

och den som inte är det. Mellan den som bygger bilarna och den som bränner bilarna. Mellan den som fyller våra barn med kunskap och självrespekt – och den som fyller dem med droger och självömkan. Kort sagt, mellan dem som stärker vårt land och dem som förstör det.

Min övertygelse är att ett stärkt svenskt medborgarskap överbryggar de konstlade konfliktlinjerna och ger oss den sammanhållning vi behöver för att klara de utmaningar vi står inför. Det är i medborgarskapet som vi hittar medborgarandan. Respekten för den svenska kulturen och tidigare generationer – för dem som byggt upp det här landet. Det är så du, jag och dom kan bli ett vi. Oavsett hur vi råkar se ut, var vi är födda, vilket kön vi har eller vilken siffra som står i vårt lönebesked. Att få bli svensk medborgare är ett välkomnande in till vår gemenskap och en högtidlig handling. Men det är också ett medborgarkontrakt förknippat med skyldigheter. Vi kommer aldrig att välkomna dem som kommit hit för att förstöra eller leva på vår be-kostnad. Samtidigt behöver vi stärka vägen till samhörigheten för dem som har en uppriktig ambition att faktiskt bli en del av vårt samhälle.

Det är en mörk tid för vårt land när myndigheter, etablissemang och medier använder varje tänkbar metod för att tysta oppositionen. Men jag har en dröm om ett samhälle som snart går samman i enighet över det som trots allt är viktigast, det som verkligen spelar roll. Framtiden för våra barn.

Jag har en dröm om en stärkt medborgaranda och en ökad respekt för vårt gemensamma arv. Ett samhälle präglat av tillit, samhörighet och framtidstro. För en bättre framtid. För ett starkare, tryggare, varmare och mer framgångsrikt Sverige.

Det är dags för oss alla att stå upp – för vår plats här i världen. ”

Är det försent för Sverige att vända den negativa utvecklingen?

Nej, uppgivenhet är ett främmande koncept inom SD.

Läser man utländsk media förmedlar de ofta en helt annan bild än svenska medier. Blundar svensk media och svenska politiker för verkligheten tror du?

Det finns en stor ängslighet bland svenska medier att rapportera om de problem som uppstått i och med den stora förändring som Sverige genomgått, det är uppenbart att de ser det som sin plikt att marknadsföra den här politiken för svenska folket.

Skillnaden ligger i att andra länder har en mångfald i pressen, dvs. tidningar och TV-kanaler med båda höger och vänsterperspektiv. Utländska tidningar med tydligt vänsterperspektiv, Der Spiegel t.ex., rapporterar väldigt likt svenska medier, medan t.ex. Daily Mail skriver om saker som Svenska medier aldrig skulle våga skriva.

Svenska medier blundar inte, de vet precis vad som pågår, men för dem är det viktigare att behålla bra relationer med de etablerade stora partierna än att rapportera objektivt om vad som händer i samhället. Jag vet att det finns gott om folk på myndigheter på alla nivåer som ser de här problemen med öppna ögon, och dessa personer är inte sällan de som röstar på oss.

Om Sverigedemokraterna fick regeringsmakt, hur skulle ni då arbeta för Sveriges bästa?

Detta är en mycket stor och bred fråga. Vi har nu suttit i riksdagen i 6 år och varit ett aktivt oppositionsparti och lagt förslag på hur vi vill arbete för Sveriges bästa inom samtliga politikområden. Allt detta finns att läsa både på partiets och riksdagens hemsida. Om vi kommer till makten vill vi naturligtvis gör verklighet av den politiken. Det finns inte en enkel lösning utan det handlar om en rad åtgärder på bred front. Vår vision däremot är ett tryggt, säkert sammanhållet samhälle med en generös välfärd och stärkt medborgarskapsanda som är beskrivet ovan i texten från Jimmie.

Upplever du att pastorer är negativt inställda till kristna som röstar på SD?

För några år sedan skrev 380 pastorer på ett upprop mot främlingsfientlighet där SD nämndes på ett negativt sätt. Hur har detta påverkat klimatet i kristenheten beträffande det att vara kristen och sverigedemokrat anser du?

Jag vill inte dra alla pastorer över en kam. Det finns de som är väldigt negativt inställda, men jag har också träffat företrädare som antingen är positiva eller i alla fall neutrala och välkomnande oavsett politisk åskådning. Personligen har jag också fått uppmuntran och stöd från kristna företrädare, fast alla vill inte gå ut med det offentligt. Detta brev påverkade en del kristna Sverigedemokrater negativt och skapade en känsla av att inte vara välkommen till kyrkan på grund av politisk åskådning. Detta är mycket olyckligt och jag tror en del pastorer som skrev på upproret sedan har fått tänka till lite hur klokt detta var egentligen. Givetvis är det viktigt att kristna tar avstånd från hat, främlingsfientlighet rasism och all form av extremism, men det är helt fel att göra de sakerna synonyma med SD.

Vi måste inom kristenheten kunna diskutera migrationspolitisk och flyktingpolitik utan att fördöma människor som bättre eller sämre kristna. Sverigedemokraterna vill hjälpa utsatta flyktingar men anser det mer effektivt att öka biståndet till krisens närområde där de flesta och mest utsatta befinner sig samt ta emot människor till Sverige genom UNHCR;s vidarebosättningsprogram istället för en till stor del okontrollerad asylinvandring.

Varför skall kristna rösta på SD?

För det första vill jag säga att jag anser att man som kristen ska få rösta på vilket demokratiskt parti man vill. Men vill man rösta på ett parti som vill bevara den kristna värdegrunden i Sverige, som kan förena visionen om ett tryggt och generöst välfärdssamhälle med konservativa värderingar inom exempelvis familjepolitiken, som vågar ta upp abortens etiska dilemman, försvara Israel, kämpa för ett generöst och humant bistånd och vilja kämpa för förföljda kristna ute i världen. Ja då kan SD vara rätt parti att rösta på.

Vad vill du säga till kristna som anser att SD är ett fascistiskt parti som kristna skall hålla sig långt borta ifrån?

Jag vill hänvisa till ovanstående svar som bemöter en del av kritiken mot SD och säga att SD är inget fascistiskt parti någonstans. Om man vill veta mer kom och prata med oss läs våra politiska förslag, ställ kritiska frågor. Bara genom möten människor emellan och mer kunskap kan fördomar bemötas. Jag förväntar mig inte att alla kristna ska bli Sverigedemokrater men jag önskar vi kan hysa en bättre ömsesidig respekt kristna emellan oavsett vilket parti vi tillhör.

AG profil

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotnot:
Denna intervju publicerades först i julinumret 2016 av Missions Visionen –  MV Summer 2016 – och återges med utgivarens tillstånd.

=>
20

Ämne: Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?