Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Missa inte viktig konferens i Betlehemskyrkan, Stockholm 31/3-2/4

Vi vill härmed göra en viktig pålysning om det som kan bli en av årets viktigaste konferenser. Vi uppmanar alla våra läsare att försöka komma till Apologia konferensen 31 Mars-2 April i Betlehemskyrkan Stockholm och ta del av det viktiga innehållet.

 

JAG TROR

JAG FÖRSTÅR

 

En konferens om att försvara den kristna tron. På riktigt.

Så här skriver arrangören Apologia om konferensen:

Hur kan vi veta att den kristna tron är sann? Hur ska vi kunna orientera oss i djungeln av världsbilder och sanningsanspråk som vi möter i vardagen? Och i vilken ände ska vi börja? Apologia vill skapa en konferens som syftar till att ge både dig som är generellt intresserad av apologetik och dig som är församlingsledare undervisning och verktyg inom området apologetik.

Helgen kommer innehålla en blandning av kortare undervisningspass, men också praktiska delar där vi iscensätter och testar att diskutera vanliga teman från olika vinklar. Vi kommer att beröra teman såsom ondskans problem och bibelns trovärdighet, där var och en får delta utifrån den nivå man känner sig bekväm med. Konferensen kommer även att bli en samlingspunkt för olika apologetiska initiativ som finns runtom i Sverige idag. Vidare så kommer vi få ta del av exempel på hur man kan arbeta praktiskt och kreativt med apologetik i församlingen eller i andra forum.

Syftet med denna konferens är att utrusta kristna med kunskap såväl som tankeverktyg och en förmåga att analysera apologetiska resonemang. Till dig som ledare i din församling vill vi rikta ett extra stort “Välkommen”. Vi tror att du behöver ett forum där du får bearbeta de svåra frågorna kring kristen tro som alltid borde ha ett stort utrymme i församlingen. Vi hoppas kunna erbjuda två spår vid föreläsningarna: ett grundläggande spår och ett på mer avancerad nivå för dig med mer förkunskap. Mer detaljer kommer att dyka upp efterhand.

Du kan läsa mer om konferensen här:

http://www.apologia.nu/

 

Anmäl dig här:

http://dinkurs.se/appliance/?event_id=43607

Missa inte att anmäla dig då sista anmälan till hela konferensen är idag torsdag 23 Mars!

Men även om du inte kan vara med hela helgen kan du komma på enskilda föreläsningar.

Har du frågor? Hör av dig till info@apologia.nu eller till Marie Larsson på 073-7145488

Läs mer på Facebook:

https://www.facebook.com/events/382288395441990/

För dig som av någon anledning inte har möjlighet att komma rekommenderar vi varmt att ni beställer hem och läser boken.

Behöver tron försvaras? –  Manifest för kristen apologetik 

Behöver tron försvaras? är ett fältrop till en kristenhet som till stora delar har kapitulerat under sekulariseringens tryck. Den är en väckarklocka som manar till ett apologetiskt uppvaknande. Stefan Gustavsson ger här sin personliga, djupt allvarliga uppmaning att ta den kulturella och andliga striden på fullaste allvar.

Boken inleds med en analys av orsakerna till kyrkans och evangeliets kräftgång de senaste femtio åren. Huvuddelen består av den hittills mest utförliga genomgången av Nya testamentets undervisning om apologetik som publicerats på svenska. Boken avslutas med en kraftfull uppmaning att återuppta kampen för evangeliet i vår tids starkt sekulariserade kultur.  Boken är en ytterst angelägen bok för en ansatt och hårt trängd kristenhet. Stefan Gustavsson pekar tidigt i boken på hur svensk kristenhet tyvärr under många år låtit sig fastna i en osund övertro på mystik och karismatik.  Dessa trendrörelser (Tulsa, Toronto, Pensacola, Lakeland, Bethel m.m.) har kommit och gått men inte nått vår samtid.

Apologetik är inget mystiskt för några få invigda utan något som Bibeln uppmanar alla kristna att fördjupa sig i och praktisera i vardagen. Apologetik handlar mera om att på ett enkelt och trovärdigt sätt gensvara till 1 Petr 3:15-16: ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal.” Kristen apologetik som ger ett kärleksfullt men intellektuellt försvar och förklaring av kristen tro har förekommit under större delen av kyrkans historia även fast många inom frikyrkan fortfarande är relativt obekanta med begreppet.

Utmaning till församlingsledare:

Finns det utrymme i din församling att brottas med de stora frågorna? Får man ifrågasätta, vända och vrida på saker och ta del av insikter kring det som inte är helt enkelt i tron? Eller sopas de svåra frågorna under mattan?

För det som inte riktigt fattar hur viktiga dessa frågor är ta gärna del av följande

VIDEO & DEBATT ARTIKLAR:

Stefan Gustavsson: Jag kände mig som ett UFO i skolan

En öppenhjärtig och personlig intervju med Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, om den tuffa uppväxten i Skåne, att söka sanningen och förklara en tro som andra skrattar åt.

VIKTIGA HÖGAKTUELLA DEBATTARTIKLAR:

  1. Gummisvärd räcker inte för unga kristna – 19 augusti 2015 – Dagen Debatt

Det är inte nog med bibelberättelser. Alla kristna, inte minst unga, behöver tränas i apologetik, det vill säga försvaret av den kristna läran…William Lane Craig, säger: ’Det är otillräckligt att vi i ungdomsgrupper satsar på underhållning som avslutas med några fromma tankar. Vi behöver träna våra ungdomar för krig. Vi kan inte skicka dem till skolor och universitet beväpnade med gummisvärd och plastrustning. Tiden för lek är förbi.’”, skriver Stefan Gustavsson.

  1. Dags att försvara evangeliet 19 februari 2016 – Dagen Debatt

-Vi måste hjälpa nästa generation att intellektuellt tänka igenom den kristna tron. Det skriver Stefan Gustavsson, generalsekreterare på Svenska evangeliska alliansen.

…Det pågår ett intellektuellt och andligt krig. Vi sviker både Herren och våra syskon – inte minst den unga generationen – om vi inte ger oss in i den striden…. Vi kan inte skicka ut våra barn i strid utan skyddsutrustning…

  1. Behöver tron försvaras? 2 augusti 2016 – Dagen Debatt

-Att försvara tron är en hållning som har stöd i Bibeln, skriver Olof Djurfeldt, apropå en aktuell debatt av Olof Djurfeldt

  1. Kristna måste kunna simma – 3 mars 2017 – Dagen Debatt

Livsviktigt. Om man bor vid havet måste man lära sig simma och lära sina barn simma. Vi kristna i Sverige bor på en ö omgivet av ett hav, sekulariseringens hav….Glappet är allt för stort mellan det uppdrag Jesus gett oss och den verklighet jag tycker mig se i svensk kristenhet. Vi har inte bara svårt att nå människor med evangeliet. Vi har svårt att nå våra egna barn och ungdomar… Varje möte med en mamma eller pappa som sörjer att deras barn inte ”är med på vägen” blir en påminnelse och min frustration växer över min egen oförmåga, men också över kristna ledare som många gånger verkar måttligt intresserade av vad som pågår skriver Tomas Widholm

Smakprov Apologetik:

Stefan Gustavsson håller ett föredrag om vilka skäl det finns att tro på en personlig Gud.

OM APOLOGIA:

Apologia vill hjälpa er som församling att hitta former för att jobba med dessa frågor på ett sätt som berikar och stärker tro. Att få bygga upp sin tro på flera fronter stärker både individen och hela församlingen på sikt och ger ett självförtroende i tron. Det är här apologetiken kommer in i bilden – att kunna försvara och förklara den kristna tron.

Apologia är en organisation som vill verka för förståelsen och försvaret av den kristna tron på arenan av idéer och livsåskådningar. Om kristen tro är sann, bör den också hålla för all ärlig prövning. Detta innebär inte att det på något vis vore en enkel sak, men vi vill alltid söka svar i dialog med kyrka och omvärld för att upptäcka mer av sanning och skönhet i världen.

Vårt namn Apologia kommer från grekiskan och betyder ”försvar” (ofta i en juridisk mening). När de första kristna gav sig in i dialog om tron med sina samtida, beskrev de sin uppgift med ordet apologetik, som har sitt ursprung i just ordet apologia. Apologetik betydde i deras fall, och betyder även i vårt fall, försvaret av den kristna tron. En bra apologet, menar vi, är relevant och utmanande för sina samtida, har kärleken till Gud och människor i fokus och är genomtänkt i sina frågor och svar.

Initiativet till Apologia togs av ett flertal dåvarande studenter på CredoAkademin, som tillsammans med sina lärare våren 2009 anordnade en konferens med syftet att uppmuntra till apologetik i Sverige. Konferensens deltagare visade ett stort intresse för att starta upp en ny förening, som skulle ta huvudansvaret att genomföra nya konferenser och erbjuda resurser på internet. Studenterna från CredoAkademin blev valda till styrelse för året 2009, och satte genast igång med att planera för fler konferenser och andra aktiviteter.

 

 

 

=>
20

Ämne: Aletheia Tankesmedja, INRIKES, NYHETER, Pålysning

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?