Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Brexit riskerar att ta med sig Södermalmskyrkan till Brittiska Samväldet

Ni minns säkert Aletheias avslöjanden för ett drygt år sedan om Livets ords stiftelser i USA som Ulf Ekman återaktiverade i september 2015. Något som inte uppmärksammades då var att i samma veva återaktiverades även motsvarande stiftelse i Storbritannien och då följde även den associerade Brother Spire Trust med i återaktiveringen. Brother Spire Trust bildades för att inneha fastigheter inom EU och då även Sverige och var ett sätt att få lägre (15%) reavinstskatt vid ev försäljning. Brother Spire Trust äger i nuläget endast en fastighet – Monumentet 33 på Södermalm i Stockholm. Det är alltså den fastighet på 1022 kvadratmeter som huserar Södermalmskyrkan.

Brexit får oväntade följdeffekter

Egentligen har stiftelsen legat i träda men i och med den associerade återaktiveringen träder den åter in som aktiv förvaltare av fastigheten. Det märkliga nu är att genom Storbritanniens aktiveringen av artikel 50 i EU-stadgarna (dvs utträdet) riskerar även Brother Spire Trusts fastighet Monumentet 33 att utträda ur EU. Eller rättare sagt att inträda i Det Brittiska Samväldet istället. Det låter långsökt men EU-lagen stod ju över de gamla samväldeslagarna och ingen hade räknat med att Storbritannien skulle gå ur EU och det gör att statusen för stiftelser som Brother Spire Trust hamnar i juridisk limbo och det enda sättet att hantera detta kan vara att det hamnar under Samväldet tillsvidare eller tills Brexit är genomfört om tidigast två år.

Common Law vs Svensk lag

Monumentet 33 mer känt som Södermalmskyrkan

 

För lite mer bakgrund hur en sk trust fungerar kan man läsa hos Skatteverket om ”Begreppet trust enligt anglosaxisk rättstradition”. Common law anses stå över t ex Svensk lagstiftning och Sverige kan ej räknas som ett finansiellt off shore-land.
Detta skulle rent praktiskt inte göra någon skillnad förutom att fastighetens ägare, Södermalmskyrkan, riskerar att dubbelbeskattas under en tid, minst under de två år som Brexit tar att genomföra.

Södermalmskyrkan riskerar en skattesmäll på 7.3 miljoner kronor

– Vi har ju gjort vissa fastighetsaffärer bl a med skolan och lite andra lokaler som nog inte alla är medvetna om, säger Jan Nilsson, revisor och skatteplanerare åt Södermalmskyrkan. I Sverige kan man ju få uppskov på reavinsten vid fastighetsaffärer men i det Brittiska samväldet ska man betala direkt så vi riskerar nu att få skatta 7.3 miljoner kronor retroaktivt annars faller fastigheten Monumentet 33 i Brittiska kronans händer.

Franchise åt G12…

Det som gör situationen ännu mer rörig är att som betalning för att Södermalmskyrkan får vara en franchise till G12 så ägs Monumentet 33 till 33% av en Columbiansk stiftelse – César Castellanos Foundation. Och då riskerar man en trippelbeskattning för Södermalmskyrkan, medans César Castellanos Foundation är skattebefriade.

Franschiseägaren César ligger bra till

Ett sätt att lösa det hela på är att resterande 67% av fastighetsinnehavet övergår till César Castellanos Foundation och att denna stiftelse flyttar till grannlandet Guyana som ingår i Brittiska Samväldet. Därmed skulle samtliga inblandade slippa all form av reavinstskatt.

– Ja det kanske är Guds tydliga vilja, att hela kyrkan ägs av César Castellanos, säger Jan Nilsson.

…eller bli en Anglikansk kyrka

 – Det finns dock ett kryphål i lagen, säger Jan Nilsson, och det är att Södermalmskyrkan blir en Anglikansk kyrka. Då kan vi sitta i sk ”orubbat bo för religiös stiftelse eller fond”. Vi ska ta upp detta på ett extrainsatt årsmöte efter Gudstjänsten på söndag.

 

/Marcus

=>
20

Ämne: OPINION & DEBATT

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?