Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Lars och Johannes Enarson genmäle kring befarad religionssynkretism på tempelberget

Aletheia och Glick – Ett genmäle till Aletheias artikel ”Kommer B’rit Yerushalayim – Jerusalem-Förbundet undertecknas av Donald Trump?

Daniel Forslund har numera ändrat sin israelsyn där han idag verkar anse att staten Israel är ett satans verk producerat av demoniskt inspirerade konspiratörer för världsherravälde. I ovan nämnda artikel kallar han den återupprättade judiska staten för ”familjen Rotschilds Israel”.

Med Forslunds nyupptäckta bibeltolkning är det kanske inte så märkligt att han sedan påstår att jag och min familj uppmanar ”till ren Baalsdyrkan på tempelberget”.  Jag låter först Johannes skriva om detta eftersom det är han som förekommer på bild. Jag återkommer sedan med några kommentarer relaterat till vårt engagemang för Tempelplatsen.

”Insinuationen att jag stöder Baalsdyrkan och synkretism eftersom sektledaren Adnan Oktar gillar Rabbi Glicks turistbok är ’guilt by association’ i dess sämsta form. Med samma kriterium skulle man också kunna påstå att alla kristna som stöder demokrati är skyldiga för alla åsikter i ett demokratiskt land.

Jag tror inte att koranens gud är Bibelns Gud. Jag förespråkar inte interfaith bön med muslimer. Jag arbetar via demokratiska medel för att befria Tempelberget från muslimsk intolerans och olaglig diskriminering.

Ett av de effektivaste sätten att praktiskt bryta det muslimska monopolet är att besöka Tempelplatsen. Därför är Rabbi Glicks bok viktig eftersom den är en av bara två guideböcker till Tempelberget som publicerats sedan 1920-talet. Jag håller absolut inte med Rabbi Glick om allt (absurt att behöva påpeka det), men jag stöder gärna arbetet att öppna upp Tempelberget för icke-muslimsk bön och för judarnas primära rätt till platsen.

Jag kan förstå att du möjligen inte ser vikten av Tempelberget, Daniel, eftersom du numera skriver emot kristen sionism och sprider Ernest Martins komiska myt om att Templet låg på annan plats (lästipps https://goo.gl/FHmOLp).

Daniel, du må tro att du skriver balanserat, men tack vare dina skandalartiklar ryktas det nu i Sverige att jag driver horhus i mellanöstern med Oktar. Tack för det, Daniel! Vem har sårat dig så djupt att du sysslar med sådana här saker? Jag hoppas att det faktum att du fått mig att kommentera artikeln inte fyller dig med självberättigande för att ha skrivit den.

Johannes Enarson

Tempelbergets betydelse

En annan målsättning med Cry for Zions arbete är att undervisa kristna om Tempelplatsens betydelse i Guds frälsningsplan och framtid. Detta behov är skriande, vilket bl a skriverierna här på Aletheia vittnar om. Om Jesu oerhörda vördnad och nitälskan för denna plats kan man läsa i Johannes där det står: ”Iver för ditt hus skall förtära mig.” (Joh 2:17)

Om vi lämnar alla hemliga ordnar och skumma konspirationsteorier åt sidan och håller oss till Guds Ord, så finns det absolut inget bibliskt stöd för att antikrist kommer att bygga något tempel på Tempelplatsen. Däremot står det att antikrist kommer att avskaffa det dagliga offret på Tempelplatsen. Det är något helt annat. Profeten Daniel skriver:

”Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.” (Dan 11:31)

Paulus beskriver förmodligen samma sak i Andra Tessalonikerbrevet där det står om: ”…motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess 2:4)

Antikrist kommer alltså att orena Guds Tempel och avskaffa den dagliga gudstillbedjan där. Det dagliga offret kan handla om att offertjänsten återupptas igen, men det kan också handla om enbart den dagliga bönetjänsten, vilken även beskrivs i Bibeln som offer. Men kom ihåg att det är “Guds Tempel” han kommer att orena, inte något avgudatempel!

Det antikrist är emot, det är vi för. Om han vill avskaffa den dagliga tillbedjan där, vill vi att den ska komma igång. Det är därför vi ber att det judiska folket, enligt det profetiska ordet ska få rätt att be på Tempelplatsen. Det står ingenting i det profetiska ordet om någon baalsdyrkan eller religionssynkretism på Tempelplatsen så länge som judarna har tillåtelse att be där. Det är när den förbjuds som det handlar om baalsdyrkan av värsta slag och ännu värre.

Tempelplatsen beskrivs i Guds Ord som Sions berg. Detta framgår tydligt av bl a Psalm 48.

”En sång, en psalm av Koras söner. Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad.” (Ps 48:1-3)

Tempelplatsen är berget längst upp i norr i det bibliska Jerusalem. Det är också anmärkningsvärt att profeten Daniel talar om Tempelplatsen som ”tillflyktsorten”. Tempelplatsen är det judiska folkets tillflyktsort där Gud kommer att möta dem med sin frälsning. Här är några bibelord om detta.

”Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.” (Joel 2:32)

Det är på Sions berg som det kommer att finnas en räddad skara. Se också Upp 14:1ff! Även Jesaja profeterar om detta: ”Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN.” (Jes 59:20) Paulus citera detta när han skriver att hela Israel skall bli frälst: ”Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: ’Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.’” (Rom 11:26)

Det är både från Sion och till Sion som frälsningen kommer för Israel när de välkomnar Messias. Det står: ”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.” (Matt 25:31) Platsen för hans härlighets tron är Tempelplatsen.

Jesus sa till det judiska ledarskapet i Jerusalem: ”Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” (Matt 23:39) Den traditionella messianska välkomsthälsningen i Psalm 118 som Jesus citerar lyder: ”O, HERRE, fräls! O, HERRE, låt allt lyckas väl! Välsignad vare han som kommer i HERRENS namn! Vi välsignar er från HERRENS hus.” (Ps 118:25-26) Vare sig det finns något Tempel där eller ej, så är Tempelplatsen HERRENS hus, se Ezr 2:68.

Just nu kan judar inte ens röra läpparna i tyst bön på Tempelplatsen. Detta måste alltså enligt det profetiska ordet ändras innan Messias kan välkomnas från denna plats. Satan vet mycket väl vad som står på spel.

Forslund skriver: ”Messianska judar och kristna har sedan en längre tid även engagerat sig i att ge religiösa judar skall få större tillgång till tempelberget. Även om drivkraften säkerligen främst är i omtanke för praktiserande judar, blir priset troligtvis religionssynkretism av sämsta slag.”

Det finns som sagt inget bibliskt stöd för detta. Tvärtom! Varför skulle antikrist vilja avskaffa ”religionssynkretism av sämsta slag”, vilket Forslund också kallar för ”ren baalsdyrkan”? Det verkar väldigt ologiskt. ”Om Satan driver ut Satan, har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå?” (Matt 12:26)

Till sist. Jag vill även starkt uppmana Forslund att revidera sin syn på var Templet låg någonstans. Dr. Ernest Martins The Temples That Jerusalem Forgot liksom poliskonstapeln Bob Cornukes amatörbok TEMPLE: Amazing New Discoveries That Change Everything About the Location of Solomon’s Temple, som bygger på Martins teorier, stämmer inte med arkeologiska och vetenskapliga fakta.

Det judiska folket har under 2000 år aldrig glömt var deras Tempel låg och Cornukes påstådda ”amazing new discoveries” är inga upptäckter. Jag har personligen talat med den arkeolog i Jerusalem som Cornuke hänvisar till som stöd och han håller inte alls med honom. Cornuke kommer alltså med missvisande påståenden i sin bok som han dock har gjort mycket pengar på tack vare många naiva kristna.

Den holländske arkeologiske kartritaren Leen Ritmeyer, som deltagit i alla större arkeologiska utgrävningar av Gamla Stan i Jerusalem efter 1967, har väldigt övertygande visat i sin bok The Quest att det Allra Heligaste i båda Templen låg exakt rakt under den gyllene guldkupolen på dagens Tempelplats. Se http://cryforzion.com/was-the-temple-really-on-the-temple-mt/ Där kan du också lyssna till en intervju om detta med Ritmeyer. Mycket intressant!

Lars Enarson

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Svar direkt:

Johannes Enarson: Tack för ditt förtydligande. Att du personligen skulle förespråka interreligiös tillbedjan har jag aldrig skrivit. Däremot tycks både Rabbi Glick och den märklige muslimska sektledaren Adnan Oktar göra det. När du säger att Adnan ’gillar rabbi Glicks bok’ är det att tona ned det hela en aning. Han är ju en av tre som fått utrymme att skriva på baksidan. Därmed vidhåller jag det jag föreslog till din far – att tydlighet är alltid bäst. Eftersom du är engagerad i Cry for Zion och gör reklam för denna bok där, vill jag uppmuntra dig till att vara tydlig.

Troligtvis är det en av många anledningar Paulus uppmanar oss i 1 Kor 10 att; ’Alltså, mina älskade, undflyn avgudadyrkan.’

Såsom Adnan beskriver en gemensam tillbedjan på tempelberget kan vi då tillsammans deklarera utifrån dina kommentarer att det rör sig om avgudadyrkan. När jag talar om baalsdyrkan är av den enkla anledningen att det är just vad denna typ av religionssynkretism handlar om i biblisk bemärkelse.

Om någon fått för sig att du driver horhus med Adnan i Turkiet är det en långsökt koppling av personer som säkerligen skulle kokat ihop nåt annat utan denna artikel. Sånt får man lära sig hantera som offentlig person och som sagt undvika i framtiden genom  t y d l i g h e t.

Lars Enarson: Tack för din genomgång av nuvarande tempelbergs autencitet i din mening. Det kunde egentligen varit ett separat svar eftersom det berör en annan artikel, men tack likväl.

Mystiken kring ett eventuellt tredje tempel är inget nytt, det vet du. Olika syner, tolkningar och funderingar kring detta har ju florerat i alla tider.  En växande skara menar ju numera att Yeshua (Jesus) gav en fingervisning att det tempel antikrist sätter sig i är ’kroppens tempel’ i det att han till fariséerna talade om att han på tre dagar skulle bygga upp det (templet) igen, efter de rivit det.

Din syn du nu redovisar för är en i mängden.

  • Pastor Biltz var den som först introducerade mig för tanken att alla försök att bygga ett tempel innan Messias är här, blir ett tempel för antikrist.
  • En god vän i Israel som är ortodox jude menar att tredje templet kommer inte byggas av människohänder, utan komma ned från himmelen när Messias kommer. Till stöd för denna tanke anger han bl.a. många av de största tolkarna i Talmud, tex rambam.

Det är därför ingen orimlig tanke att det är fullt möjligt att ’springa före Gud’ i sin iver att hjälpa religiösa judar att få access till tempelberget, om det inte ligger i Guds intresse eller tidsplan i nuläget.

I detta menar jag att ”Även om drivkraften säkerligen främst är i omtanke för praktiserande judar, blir priset troligtvis religionssynkretism av sämsta slag.”

Sist vill jag påminna er båda om att vi högst sällan slår fast några Sanningar med stort ’s’ här på aletheia. Ett av flera syften är att lyfta fram olika teologiska, eskatologiska och historiska spår till diskussion och samtal. Vi tror att järn slipas mot järn och är alltid öppna för korrigering. Jag tycker ni känt (till) oss tillräckligt länge för att veta det, men appropå tydlighet skadar det inte om jag understryker detta.

Vissa ämnen är obekväma, märkliga eller udda. Det som visar sig vara sant håller, annat faller platt till marken.  Troligtvis hör bloggposten om det alternativa tempelberget till en sådan post. Likväl skadar det inte att lyfta fram idén.

V.g. kommentaren ’Rotschilds Israel’ är du välkommen att vid något tillfälle kommentera vad den judiska författaren Jerry Golden lyfter fram i denna post. Frimurare är som bekant en grogrund för just religionssynkretism, kabbalism och slutligen Luciferianism. Deras inflytande i Israel är något vi inte kan blunda för, i vår kärlek till det heliga landet. Det kan visa sig vara ett stort misstag vi som väktare på muren inte har råd med.

I övrigt tackar jag för länktips, förmaningar och tydliggöranden. Hoppas från djupet av mitt hjärta att ert arbete i Israel även omfattar att påbörja den stora skörden att få in judar i det nya förbundet och inte begränsas till det vi nu samtalat om.

Allt gott

/Daniel ’My Two Cents’ F orslund

 

=>
20

Ämne: Gästblogg, OPINION & DEBATT, UTRIKES

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?