Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Pingst FFS: Daniel Alm har fel om faran med fundamentalism

I ett blogginlägg den 7/6 totalsågar nya pingstledaren Daniel Alm fundamentalism. Något han även aktivt varnat för när han undervisar pingströrelsen predikanter. Tidningen Dagen verkar också tycka detta är viktigt då de lyfter fram bloggposten dagen efter.

Alm:

Jag tror att fundamentalismen och galenskapen är två av den sanna pingstväckelsens största fiender. När vi luras att tro att kristen tro är en samling åsikter rinner det andliga livet som av oss. Den församling som fylls av helig Ande frågar inte efter att döma utan letar efter tillfällen att älska.

Tyvärr är Alm ute och seglar här. Huruvida fundamentalism är ’den sanna pingstväckelsens största fiender’ eller ej har utan tvekan att göra med vem man låter definiera fundamentalism. Detta har jag försökt påpeka personligen till Alm i en dialog jag hade med honom på facebook förra året.

Pingstledaren har utan tvekan köpt denna världens nidbild av evangelikal fundamentalism såsom något negativt, farligt och något som bör motarbetas med all kraft.

Den som söker världens acceptans och en karriär i den nya ekumeniken gör rätt i att rata fundamentalism. Faktum är att det är ett måste.

Men, den som förstår fundamentalismens ursprung och sanna mening, inser snart att fundamentalism inte är pingströrelsens största fiende, utan snarare tidiga pingströrelses drivkraft.

Här finner du definitionen av fundamentalism Alm onekligen helt och hållet missat:

Fundamentalism är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett avståndstagande från upplevda kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer. Begreppet sammanblandas ofta med fanatism, extremism, traditionalism, sekterism och konservatism. En anhängare av fundamentalism kallas fundamentalist.

Fundamentalism var ursprungligen beteckningen på den bibelfundamentalistiska rörelsen; en amerikansk bibeltrogen kristen kalvinistisk rörelse, ofta associerad med den evangelikala rörelsen, som var en reaktion mot religiös modernism, liberalteologi, vetenskaplig bibelkritik, evolutionsteorin och annat sekulärt inflytande över det religiösa tänkandet. Den bibelfundamentalistiska rörelsen var även en uppgörelse med religiösa traditioner som saknar biblisk grund. Man vill söka sig tillbaka till grunden – fundamentet.

 

Vad är det i fundamentalism som skulle vara en sådan fiende till pingströrelsen att den hamnar högst på listan???

Tyvärr är det snarare så att en biblisk fundamentalism är enda hoppet till en nytändning inom svensk pingströrelse och största skyddet mot en flodvåg av förförelse på väg mot, inte bara pingströrelsen, utan evangelisk kristendom över lag.

Biblisk fundamentalism utgör även vårt enda skydd mot religionssynkretism och den nya ekumeniska rörelsen vars slutmål tveklöst är ett underordnande av påven i Rom och ett kapitulerande för katolsk blodsmysticism i nattvarden. Ett måste för att till sist nå full enhet och fullborda relationen.

Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser, brukar man säga. Jag är övertygad om att Daniel Alm har goda intentioner och vill väl, precis som hans föregångare. Dock är jag övertygad om att det nu blåser upp till storm på flera plan. Andligt, socialt, politisk och ekonomiskt. Under kommande år är ett ’sökande tillbaka till grunden – fundamentet’ vårt enda hopp, oavsett samfundsetikett.

Luk 6:46-49 Varför säger ni ’Herre, herre’ när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? 47Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er.

Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det, eftersom det är väl byggt.

Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor.”

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.

 

Daniel ”My Two Cents” F orslund

=>
20

Ämne: Ändens tid, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Nyckelord: , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?