Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vem avgör vad om Pingst?

Skärmdump www.dagen.se

Det borde anses naturligt och sunt att olika uppfattningar och historierön om Lewi Pethrus och den tidigare Pingströrelsen framförs, exempelvis som Joel Halldorf på senare tid har gjort på ledarplats i Dagen. Till en fördel vore förstås om samma möjligheter och intressen också uppskattades rörande Pingst idag.

Obiblisk känslighet och ömma tår, bör inte ges utrymme att bestämma agendan. Fast om man i pingstförsamlingar numera, inte vill höra talas om hur det var i Pingströrelsen förr och hur dess pastorer kunde förhålla sig till varandra, då försvinner en nödvändig barlast i dagens Pingst. Det kan bli så att en viktig vägvisare saknas, likt när en kompass inte håller det inställda väderstrecket. Vet från initierat medlemshåll att ett möte i Filadelfia Stockholm inte fick ordnas för några få år sedan, som skulle handla om Lewi Pethrus och Sven Lidman, av skäl att församlingen har gått vidare och inte har något att hämta ur den gamla historien.

Kan inte heller komma undan det faktum att de riktlinjer som fastställdes vid Pingst rådslag 2010 gällande plantering av nya pingstförsamlingar, inte en enda gång nämner Jesus eller den helige Ande. Och nu under Pingst rådslag i år antogs en framtidsbild, där visserligen namnet Jesus skrivs ut på två ställen, men där det å andra sidan inte formulerats ett enda ord om den helige Ande – och förresten saknas Jesu återkomst helt i framtidsbilden. Vem avgör vad om Pingströrelsen förr och om Pingst nu?

Kanske är det dags för en ouppstyrd samtalsdag på Nyhemsveckan nästa år, då alla på plats på lika villkor kan anmäla sig att tala i fritt inlämnade frågor – på samma premisser som på Lewi Pethrus tid. Själv kom han inte till tals då utan vidare. Pastor Pethrus fick som alla andra hålla sig till den upprättade talarlistan eller genom att begära ordet för replik. Lewi Pethrus hade bara en röst, fast inte sällan var den profetiskt smord.

Sigvard Svärd, pingstpastor Foto: Dagen

=>
20

Ämne: Gästblogg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?