Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Varför firar vi jul?

Saturnalia. Foto: Google. No copyright.

Julafton har passerat och de flesta av oss har säkert njutit av både god mat och härlig gemenskap, för visst är julen en härlig fest att fira i vår mörka del av världen. För den kristna kyrkan är julen en av de största högtiderna eftersom man tror att det var en natt i slutet av december att världens frälsare föddes. De flesta kristna jag känner verkar se detta som en definitiv och obestridlig sanning, men stämmer det att Jesus föddes en natt i slutet av december?

Att Jesus föddes kan vi i alla fall vara överens om, åtminstone de som kallar sig kristna tror detta. Vi firar ju hans födelsedag den 24 december här i Skandinavien. I sociala medier är kristna ivriga efter att föra ut budskapet om att Kristus är född och att han är orsaken till att vi firar jul, eller som man säger i Amerika – ”He is the reason för the season.” Men är han verkligen det?

Föddes Jesus den 25 december?

Många verkar tycka att det inte spelar någon roll när Jesus föddes för han är ju ändå i centrum för vårt julfirande. Kan man verkligen simplifiera och bortse från historiska fakta för att det skall passa det vi själva tycker? Tydligen verkar detta vara den gängse uppfattningen bland kristna, men vad kan historiska texter säga oss? Låt oss se vad både bibeln och andra historiska källor säger om tiden kring Jesu födelse. Vi börjar med Matteus, och kort berättat säger han att Jesus föddes under Herodes (den stores tid[1]) och att Josef och Maria flydde till Egypten för att Herodes ville döda Jesus. De stannade i Egypten tills Herodes var död och reste sedan till Nasaret.

Vi kan se på ytterligare texter från bibeln som ger oss vissa indikationer kring när Jesus föddes. Jag kommer här citera från en artikel i ämnet som tar för sig detta på ett i mina ögon grundligt sätt:

”Här är orsaken till att informationen om Johannes (döparen) är viktig, för enligt Lukas avlades Maria av den Helige Ande i den sjätte månaden av Elisabets graviditet:

Luk 1:24 En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande, och hon drog sig undan i fem månader och sade:
Luk 1:25 ”Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor.”
Luk 1:26 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud
Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.

Observera att vers 26 ovan hänvisar till den sjätte månaden av Elisabeths graviditet, inte Elul, den hebreiska kalenderns sjätte månad, och detta framgår av vers 24 och igen i vers 36:

Luk1:36 Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden,

Maria stannade med Elizabeth de sista 3 månaderna av hennes graviditet, tills Johannes föddes.[…]

Nu utgår vi från informationen om befruktningen av Johannes sent i den tredje månaden, Sivan, och framåt i sex månader, så kommer vi fram till slutet av Kislevs 9: e månad för tidsramen för befruktningen av Jesus. Det är anmärkningsvärt här att den första dagen på den judiska festivalen för Hanukkah, ljusets festival, firas på Kislevs 25: e dag, och Jesus kallas världens ljus (Joh 8:12, 9: 5, 12: 46). Det verkar inte vara enbart en slump. I Johannes bok kallas Hanukkah hängivenhetens fest (Johannes 10:22). Hanukkah är en åtta dagars glädjefest, som firar befrielse från fiender genom att manorahändelsen lades i det omdirigerade templet, som enligt berättelsen stannat mirakulöst i åtta dagar på bara en dags oljeförsörjning.”

Nu har jag citerat mer än tillbörligt, så för den som är intresserad är det bara att själva följa länkarna här under och undersöka vidare. Kort summerat av texten här ovan ger oss alltså följande information:

Elisabeth och Sakarias blev gravida med Johannes i slutet av månaden Sivan[2], det vill säga i maj-juni enligt vår kalender. Bibeln säger oss att ängeln Gabriel besökte Maria och berättade då att hennes kusin Elisabet var gravid i sjätte månaden. Från denna tidpunkt var alltså Maria gravid med Jesus enligt bibeln, alltså sex månader efter att Elisabeth blev gravid med Johannes. Det skulle i så fall innebära att Maria blev gravid med Jesus i slutet av den judiska månaden Kislev, om vi räknar sex månader fram från Sivan när Elisabeth blev gravid.

Det innebär därmed att Maria blev gravid med Jesus någon gång i andra halvan av december enligt vår kalender. Att Jesus då skulle ha fötts den 25 december är därför helt uteslutet. Om vi enbart utgår från det som lagts fram här ovan får vi en stark indikation om när Jesus föddes och även när han inte föddes.

Han föddes alltså inte i slutet av december, men mer troligt är att han föddes i september. En intressant petitess som det vore intressant att samtala mer om på sikt, är att enligt det hebreiska ord som används för att beskriva att Messias skulle födas av en ’jungfru’ i grundtexten i Jesaja 7:14 också betyder ’ung kvinna’. Ser mer om detta bl.a. här [3,4,5]

Varför firar vi då Jesus födelse, eller jul som vi kallar högtiden, i slutet av december om han föddes i september? Härunder kommer jag nämna en del av de festiviteter som fanns länge innan det vi idag kallar jul blev till. En del anser detta vara nonsens och att det inte överhuvudtaget kan kopplas samman med den heliga julen, men jag anser att man åtminstone bör känna till vilka religiösa fester som funnits rent historiskt så att man utifrån detta själv kan dra eventuella slutsatser.

”Utan uppenbarelsen går folket vilse […]” Ords. 29:18

Saturnalia

Saturnalia var en romersk festival till ära för guden Saturnus,(lantbrukets gud, eller såkornets gud) som firades mellan den 17-23 december. Det var en tid då butiker stängde och man var ledig från sitt arbete. Det var en tid då familjen samlades och man åt och festade och gav varandra presenter. Hemmen dekorerades med gröna kvistar och kransar som hängdes upp runt omkring i huset.

I det antika Rom tog man inte in träd i husen som vi gör, utan det var en tradition som kom till i Tyskland under 1800-talet. Däremot dekorerade man träden utanför huset med solsymboler, stjärnor och gudabilder, och baserat på historiska skrifter ser man tydliga likheter med hur vi själva dekorerar våra julgranar idag. Man hängde det man skulle kunna kalla kulor i träden för att hylla sina gudar, även om det under Saturnalia var Saturnus som fick mest uppmärksamhet. Följ länkarna för att läsa mer om Saturnalia och det religiösa livet i Romarriket innan kristendomen tog över. [6,7,8,9,10,11,12,13,14]

Man antar att Saturnalia var en väl etablerad högtid i Rom, men att det var år 217 att den blev en offentlig högtid[17]. Sol Invicta är en annan kult som under 270-talet blev statsreligion i det romerska riket. Mithraskulten har sitt ursprung i Syrien/Iran där guden Mithras föddes ur en klippa den 25 december. Mithra var en solgud och romerska soldater tog kulten med sig till romarriket där kulten växte bland eliten. Mycket finns att säga även om detta och kopplingen till den kristna julen, men det finns inte tid och rum för mer i denna artikel. Sök gärna mer information om detta intresserar dig.

Varför firar kristna då 25 december som Jesu födelsedag? En del anser att det är uppenbart att det vi kallar jul idag härstammar från hedniska festivaler med rötter i det gamla romarriket. Andra är övertygade om att det överhuvudtaget inte har med dessa festivaler att göra, utan att julen alltigenom är en kristen högtid. Jag avslutar med ett citat från en av många artiklar jag läst i samband med skrivandet av denna artikel:

”Sol invicta succeeded because of its ability to assimilate aspects of Jupiter and other deities into its figure of the Sun King, reflecting the absolute power of ‘divine’emperors. But despite efforts by later pagan emperors to control Saturnalia and absorb the festival into the official cult, the sol invicta ended up looking very much like the old Saturnalia. Constantine, the first Christian emperor, was brought up in the sol invicta cult, in what was by then already a predominantly monotheist empire: ‘It is therefore possible,’ says Dr Gwynn, ‘that Christmas was intended to replace this festival rather than Saturnalia.’

Gwynn concludes: ‘The majority of modern scholars would be reluctant to accept any close connection between the Saturnalia and the emergence of the Christian Christmas.’

Devout Christians will be reassured to learn that the date of Christmas may derive from concepts in Judaism that link the time of the deaths of prophets being linked to their conception or birth. From this, early ecclesiastical number-crunchers extrapolated that the nine months of Mary’s pregnancy following the Annunciation on March 25th would produce a December 25th date for the birth of Christ.”[18]

Det finns ofantligt mycket mer som kunde skrivits om detta, så sök gärna information genom de kanaler som finns i form av böcker och artiklar. Personligen lutar jag starkt åt den uppfattningen att julen helt och hållet vilar på en hednisk grund, men att det vi kallar kyrkan ’kristnade’ dessa högtider genom att placera Jesu födelse på samma dag som den hedniska solguden Mithra. De romerska högtiderna Sol Invictus och Saturnalia har sina rötter i kulten kring Mithra, och tar du dig tid att läsa på om dessa kommer du troligen att se på vårt eget julfirande med lite andra ögon.

Många håller inte med mig i de slutsatser jag dragit och anser det vara antikristligt nonsens. Vad tror du, och mest intressant – varför tror du som du gör?

Andréas Glandberger

 

 

 

 

 

 

 

Källor

[1] http://biblelight.net/sukkoth.htm
[2] http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526874/jewish/The-Jewish-Month.htm
[3] http://biblehub.com/hebrew/5959.htm
[4] http://godanyheter.hislife.me/2016/11/21/judiskt-vittnesbord-var-jesus-en-jungfrus-son-av-davids-slaktlinje/
[5] https://www.blueletterbible.org/kjv/isa/7/1/t_conc_686014
[6] http://www.novaroma.org/religio_romana/saturnalia.html
[7] http://www.historytoday.com/matt-salusbury/did-romans-invent-christmas
[8] http://www.history.com/topics/christmas/history-of-christmas
[9] http://www.history.com/topics/saturnalia
[10] https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturnalia
[11] https://www.britannica.com/topic/Saturnalia-Roman-festival
[12] http://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/saturnalia-december-festival-joy-and-merriment-ancient-rome-004963?nopaging=1
[13]http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/calendar/saturnalia.html
[14] https://www.ancient.eu/Saturnalia/
[15] http://www.romeacrosseurope.com/?p=3676#sthash.0PL72pEh.dpbs
[16]https://www.simpletoremember.com/vitals/Christmas_TheRealStory.htm
[17] ’Valerie M. Warrior. ’Roman Religion – A Sourcebook’ sidan 68-69.
[18] http://www.historytoday.com/matt-salusbury/did-romans-invent-christmas

Relaterat

http://www.josephus.org/ntparallels.htm#KingHerod
https://www.livescience.com/42976-when-was-jesus-born.html
http://www.hope-of-israel.org/cmas1.htm
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/how-december-25-became-christmas/

=>
20

Ämne: OPINION & DEBATT

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?