Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Pingstledaren Daniel Alm sätter ned foten

 

Tydlighet och klarhet är en bristvara i dagens ledarskap. Kalla det för postmodernt ledarskap eller liknande. Ledarskapet är många gånger fullt av retorik och dubbeltydighet. Vi har vant oss vid sådant ledarskap kanske främst inom politiken. Men den finns på flera ställen. Mydighetschefer, företagsledare. Vad vill de egentligen säga oss?

Fenomenet har även sipprat in i kyrkorörelserna. Tydligheten har inte varit den bästa, långtifrån. Som ledare har man naturligtvis många hänsyn att ta innan man uttalar sig. Därför har det också väckts frågor om var till exempel pingströrelsen är påväg? Inte minst gäller det pingstteologin. Pingströrelsen har utsatts för hårda vindkast. Den progressiva teologins insteg där både bibliskt författarskap och historicitet har blivit på mode att ifrågasätta från visst teologiskt håll. Betoningen av pingstupplevelsen har tonats ned och istället har en relevanskristendom krupit fram.

Den diakonala aspekten har lyfts fram och ”mjukis byxorna” har satts på. Många har inte känt igen sig i detta, men många har även anpassat sig i tron att såhär kanske det ska vara i en modern pingströrelse. För mig som uppväxt i pingströrelsen har det inte varit annat än en bedrövelse att följa denna utveckling. Vad våra andliga fäder byggt upp har vi kunnat se hur det steg för steg raserats. Vem har värnat och stått upp för pingstteologin, annat än möjligen internt spjärnat emot inför nyvunna trender?

Magnus Persson, pastor i United Malmö är en av dessa pastorer som än far hit och än far dit. I senaste trenden, där finns Persson. Jag minns för några år sedan på Nyhemsveckan som är pingströrelsens egna stora konferens. Uppmaningen från Persson var att vi inte skulle vara så pryda av oss. Relevanskristendomen var det nya men nu är det gammalt. Nu är det nya tider. Persson har fastnat för gammelluthersk teologi och det i sakramental form. Vi har ju försökt stå ut med Peter Halldorfs tafatta uppblandade sakramentala uttryck som skulle visa vägen framåt, men nu har det alltså kommit en uppstickare i enbart luthersk variant.

De bästa försök har alltså gjorts för att få pingströrelsen att lämna sina fäders vunna marker. Men fungerar Perssons nya strategi att gå vägen framåt genom sakramental teologi och låta församlingen United Malmö ansluta sig till EFS samtidigt som man önskar stå kvar med ena foten i pingströrelsen? Är det inte snarare så att det är en medvetenhet att vilja föra pingströrelsen åt ett mer sakramentalt håll? Det problematiska med detta är lätt att inse. Daniel Alm, ledare för fria församlingar i samverkan inom pingst tycks i detta läge sätta ned foten. Alm menar på att ett associerat medlemskap med pingst inte är en självklarhet.(1)

Det är mer och mer uppenbart att med Daniel Alms ledarskap så har det framkommit en ny betoning på pingsten. Att bli uppfylld av den helige Ande för att leva det kristna livet. Det ser även ut som att Alm är beredd att skydda och värna pingströrelsen som sådan. Om sådana tecken finns är det värt att uppmärksamma. Nu är pingströrelsen till sitt väsen en lekmannarörelse och en gräsrotsrörelse. Men rörelsens kärnvärden har varit hårt ansatta. Det finns mängder med kristna som längtar efter andlig högfjällsluft som en gammal pingstpredikant uttryckte det om pingstens förnyelse. Även om Alm själv inte skulle förmå att föra rörelsen in i förnyelse så finns åtminstone goda förhoppningar att han inte kommer att stoppa den.

Vägen framåt för den enskilde kristne går via korset.  Där får vi möta Herren pånytt i pingstens upplevelse och vitalitet. Utan överlåtelse ingen kraft. Våra fäder förstod detta och hade hittat vägen att vandra det korsfästa livet. Det utmynnnade i en överlåtelse i bönen som födde en karismatisk rörelse som berörde många miljoner kristna.

Vi kan i vår generation också få vara med om pingstens förnyelse. Därför är Alms tydligare ställningstagande välkommet, ja kanske mer välkommet än på länge i pingströrelsen. Pingströrelsen kan faktiskt återigen bli en pingströrelse i ordets rätta bemärkelse.

Jonas Rosendahl

 

  1.  http://www.varldenidag.se/nyheter/alm-dubbelt-medlemskap-for-united-inte-sjalvklart/reprbf!f@eENwzhPzYnzhnfSu75Bg/
=>
20

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?