Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Migrationsverket och konvertiter

Foto: Jonas Rosendahl. Integrationskonferens Örnsköldsvik 2019

Mycket har skrivits sista tiden om hur migrationsverket hanterar kristna konvertiter. Ju mer jag själv blev uppmärksammad i denna fråga, desto mer ville jag undersöka vidare och skriva. Jag hade tänkt skriva en lång bloggpost om hur vi hamnat i denna situation. Hur migrationspolitiken utformats och konsekvenserna av den. Samtidigt är jag så less på politiskt polariserande inom kristenheten. Diskussioner måste naturligtvis finnas. Frågor stötas och blötas. Men denna gång blir det kortfattat.

Låt mig skriva det, tydligt och klart: Detta är inte okej av migrationsverket. Bevisen är många nu. Under integrationskonferensen som pingströrelsen anordnade i Örnsköldsvik den 2 februari i år fick jag själv se beslut där migrationsverket resonerade både ologiskt och visade på låg kunskap om kristendomens utövande. Ska man få avslag på sin asylansökan för att man förvisso kan ge prov på kunskaper men ändå inte kunnat förklara i detalj kring en allhelgonagudstjänst? Häpnadsväckande!

Frikyrkorörelsen i Sverige har en lång historia och den skiljer sig på ett sätt från den anabaptistiska traditionen. I Sverige la man sig nämligen tidigt i det politiska och den allmänna samhällsutvecklingen. I Sverige var det en lång kamp kring den rösträtt som vi har idag. Rösträtten var kopplad både till storleken på egendom såväl som inkomst. Att varje röstande hade en rösträtt var inte en verklighet. De frikyrkliga i riksdagens kammare var förvisso delade i frågan kring rösträtten. Men Missionsförbundets självklara ledare Waldenström talade sig varm för rösträttfrågan 1889. Motståndet var stort. Lydia Swärd skriver i sin bok om väckelserörelsens folk i andra kammaren att man fruktade socialisterna kring denna fråga och de gick till överdrifter och väsnades. Men väckelsefolket skulle inte låta sig hindras därav.

Men Waldenström höll inte enbart känslomässiga tal och utspel i frågan kring rösträtten. Han argumenterade med fakta. 1891 förnyade han sitt skrivelseförslag. Genom valstatistiken från 1885 visade han på det orimliga i att 71000 jord eller fastighetsägare, 17000 hantverkare eller näringsidkare, 1536 skollärare eller klockare, 3058 underofficerare eller manskap och de flesta arbetare saknade rösträtt år 1885. Rösträttsfrågan skulle dock bli en långvarig kamp. Kanske är det så att få förstår vilken långvarig kamp det varit i Sveriges land för de vunna friheter och rättigheter vi har idag. Därför behöver vi påminna oss om dessa, att det går att förändra men det kan ta tid.

Idag står vi åter inför en kamp. Det gäller våra kristna trossyskon som funnit en ny tro på Jesus Kristus. Texten ovan är bara ett exempel på hur fumligt migrationsverket resonerar. Att röra sig mellan olika kyrkor idag är tydligen märkligt? Har Equmeniakyrkan en särskild syn på kristendomen?

Om vi som kristna är tafatta när det gäller myndighetens behandling av våra nykristna vänner. Vad blir då nästa steg i utvecklingen?

Nej, migrationsverket, detta är inte okej. Jag har inte tillträde till någon talarstol i riksdagen som den frikyrklige ledaren Waldenström en gång hade, där han kunde framlägga den ologiska orättvisan. Men jag kan skriva en bloggpost. Vad kan du som läsare av denna blogg göra för våra kristna trossyskon och konvertiter?

=>
20

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?