Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Del 1: Trosundervisning och framgångsteologi

Den andra januari i år skriver Jan Rosman, styrelseledamot i trosrörelsens styrelse en debattartikel i tidningen Dagen. Rosman menar på att trosundervisning inte är framgångsteologi. Istället hävdar Rosman att trosundervisningen kommer från Jesus själv och från de första apostlarna.

Detta måste vara det mest tafatta försöket hittills av någon från trosrörelsen att distansera sig från sin egen historia.

Nu får vi acceptera att framgång kan definieras olika beroende på vem man frågar. Det är alltid snårigt att diskutera framgång i just Sverige. Dels beror det på jantelagen till viss del, men vi har en makalös historia som nation i att vinna framgångar på många områden. Det ska inte mycket till av historieläsning för att förstå att tiden som Sverige varit fattigt och på många sätt eländigt är längre än tiden i välstånd och materiell standard. Man kan självkritiskt på ett sätt fråga sig. Vilka är vi att tala om välståndets vara eller icke vara?

Med det sagt, så är det väl ingen större hemlighet att trosrörelsens betoningar även omfamnade den yttre framgången. Vi är många som gått på livets ords bibelskola. Att vilja lyckas i det yttre, även vad gäller materiell standard var inget som motsades. Ibland är det ju inte heller exakt vad som sägs från plattformar som ska bedömas utan vad den praktiska tolkningen och tillämpningen av budskapet som är mer intressant att bedöma.

Frågeställningarna kring trosrörelsen lever kvar än idag. Har svårt för vad jag upplever vara omskrivningar av historien som Rosman presenterar. Vad är anledningen och behovet av att behöva påpeka som Rosman gör? Men det finns många fler saker som trosrörelsen gärna får förtydliga.

Synen på ledarskap. Den överbetonade synen på tjänstegåvorna som kan leda till exklusivitet, lever den kvar inom trosrörelsen än idag?

”Name it and claim it” teologin där bönen blir ett mekaniskt rabblande, där Gud *måste* svara på bönerna, hur ser man inom trosrörelsen på det idag?

Jag med många andra är ärligt nyfikna. Vi ser gärna förtydliganden, denna gång gärna utan sedvanliga dimridåer och tafatta försök till historieomskrivning.

Jonas Rosendahl

=>
20

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?