Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Om Aletheia

Om ordet aletheia

På grekiska heter sanning ”aletheia”. Ordet kommer av verbet ”lethein”, som betyder ”dölja” och är det nekande prefixet a-, d.v.s. något som inte längre är dolt utan plötsligt uppenbarats.

Vad är en tankesmedja?

En tankesmedja (engelska think tank) är vanligtvis beteckningen på en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen. Vanligtvis är tankesmedjorna knutna till ett politiskt parti, arbetsgivarorganisation eller fackförening. Ett viktigt kriterium för att bedöma om det är en tankesmedja eller inte är om sammanslutningen aktivt försöker delta i samhällsdebatten och tillgängliggöra och sprida sina idéer och tankar till allmänheten.

I vårt fall ligger intresset till stor del att bevaka och diskutera olika skeenden både inom och utanför kristenheten. Från Katolska kyrkan till Livets Ord, samt nya rörelser som ständigt dyker upp på den frikyrkliga arenan.

Aletheia startades på initiativ av Daniel ’MyTwoCents’ F orslund tillsammans med Micael Ö stlund och Andreas Glandberger. Micael skriver idag på [egen blogg.] En stor drivkraft var kristen medias tystnad i frågan om vart den nya ekumeniken leder, samt en önskan att informera om udda läror både inom den kristna sfären.  Aletheia lanserades i slutet av november 2007 och har sedan starten överträffat alla förväntningar på respons från kristenheten. 2012/2013 passerade vi över 100 000 kommentarer och har i snitt ca 45 000 unika besök i månaden fördelade på ca 100 000 sidvisningar.

Vi ställer i mån av tid och kraft upp som deltagare i samtalsforum, gudstjänster eller radio / TV program som berör existentiella frågor eller skeenden inom frikyrkligheten.  Kontaktinformation är då mytwocents [SNABEL A] aletheia.se eller +46 (0)739 35 29 89

Lausannedeklarationen

Protestantismens grundsatser

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Daniel F orslund

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial