Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Skribenter

 Om My Two Cents

Bakom signaturen ”My Two Cents” finner vi Daniel F.0rslund, f.d. pastor i en samfundsoberoende pentekostal församling i Kalifornien, missionär i Mexiko och engagerad i församlingsarbete sedan barnsben. Är idag VD för ett bolag i Mälardalen. Brinner för teologiska frågor men har även ett intresse för politik och samhällsfrågor i övrigt.  Döpt i Pingstkyrkan i Norrtälje i slutet av 70 talet men numera.

”My two cents” and its longer version ”put my two cents in” is an American idiomatic expression, taken from the original British idiom expression: to put in ” my two pennies worth” or ” my tuppence worth”. It used to preface the stating of one’s opinion. By deprecating the opinion to follow — suggesting its value is only two cents, a very small amount — the user of the phrase hopes to lessen the impact of a possibly contentious statement, showing politeness and humility. However, it is also sometimes used with irony when expressing a strongly felt opinion. The phrase is also used out of habit to preface uncontentious opinions.

For example: ”If I may put my two cents in, that hat doesn’t do you any favors.” (More polite way of saying, for example: That hat is ugly.) An example of the shortened version: ”My two cents is that you should sell that stock now.” (http://en.wikipedia.org)

Epost:

mytwocents (SNABEL-A) aletheia.se

Mbl +46 (0)739 35 29 89


  Om Marcus

2 Tess 2:9-12  ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Ordet ”sanningen” är i grundtexten alètheías. Denna term är ett grekiskt ord för sanning – något som inte är dolt, ett avslöjande av något som är gömt. I grekisk filosofi får ordet ofta betydelsen av det som verkligen existerar, verkligheten bakom all skenbar verklighet.  Det är dessa infallsvinklar jag försöker ha i mina blogginlägg.

Jag försöker ge Aletheias läsare en inblick i vad som verkligen händer i världen. Kanske låter det kaxigt, men ett eftersatt område hos svensk kristenhet är ordentligt gjorda omvärldsanalyser. Många rullar tjurskalligt på i gamla och ofta felaktiga eller inaktuella och irrelevanta hjulspår samtidigt som man tror sig ha någon form av profetisk insikt.  Viljan är god men kunskapen för dålig. Det försöker jag råda bot på.

Så mitt uppdrag är att ge väl underbyggda omvärldsanalyser och kommentarer. Vid en första anblick kan dessa verka helt sekulära och även om man inte har en kristen världsåskådning så tror jag man har nytta av dem. Men det finns en profetisk dimension i analyserna och jag anknyter till Bibelns profetior så mycket som möjligt direkt i texten utan att skriva alltför mycket i klartext. Jag vill nämligen inte avskräcka läsare som eventuellt har en annan syn än jag på vissa detaljer i Bibelns profetior utan jag vill i första hand skissa på The Big Picture. Däremot så försöker jag skriva så mycket som möjligt mellan raderna. Den som har ögon att se kan klara av att läsa även detta.

/Marcus        marcmywordweb (snabel-a) gmail.com


 Om Andréas Glandberger

AG bild aletheia

Andréas Glandberger

Andréas Glandberger är en kristen kille som var en del av Trosrörelsen under 22 år. Han lämnade rörelsen 2006 och har i tiden fram till idag inte varit en del av någon församling.

Andréas har med sin långa erfarenhet i Trosrörelsen, skrivit mycket kring frågor som berör både historik och nutid. Han har som policy att kunna säga det han skriver till dem han skriver om, och något som är viktigt för honom är att våga erkänna om han tagit fel. Aletheia betyder ’sanning’, och sanningen är viktig för alla Aletheias skribenter. Intervjuer och reportage är sådant som ni läsare kan förvänta er från Andréas, men även större arbeten som kräver grundlig research är sådant som kan komma från denna skribent.

I ämnen som berör den kristna församlingen ligger detta med andligt ledarskap och det levande livet i Kristus, Andréas starkt om hjärtat. Kristenheten behöver verkliga ledare som har som uppgift att lyfta upp och styrka andra, framför att bygga sin egen image. Det sistnämnda har tyvärr präglat stora delar av den troskarismatiska delen av kristenheten

Andréas är far till fyra barn och bor i Uppsala. Ett stort fritidsintresse är fiske och livet i naturen, och speciellt på Åland där han har stuga.

Vill du kontakta Andréas görs det bäst via e-post: andreas.glandberger[snabel-a]aletheia.se

Klicka på länken så kommer du till artikelbiblioteket för Glandberger.net, en sida Andréas skrev på mellan 2008 – 2010.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial