Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Skribenter

 Om My Two Cents

Bakom signaturen ”My Two Cents” finner vi Daniel F.0rslund, f.d. pastor i en samfundsoberoende pentekostal församling i Kalifornien, missionär i Mexiko och engagerad i församlingsarbete sedan barnsben. Är idag VD för ett bolag i Mälardalen. Brinner för teologiska frågor men har även ett intresse för politik och samhällsfrågor i övrigt.  Döpt i Pingstkyrkan i Norrtälje i slutet av 70 talet men numera.

”My two cents” and its longer version ”put my two cents in” is an American idiomatic expression, taken from the original British idiom expression: to put in ” my two pennies worth” or ” my tuppence worth”. It used to preface the stating of one’s opinion. By deprecating the opinion to follow — suggesting its value is only two cents, a very small amount — the user of the phrase hopes to lessen the impact of a possibly contentious statement, showing politeness and humility. However, it is also sometimes used with irony when expressing a strongly felt opinion. The phrase is also used out of habit to preface uncontentious opinions.

For example: ”If I may put my two cents in, that hat doesn’t do you any favors.” (More polite way of saying, for example: That hat is ugly.) An example of the shortened version: ”My two cents is that you should sell that stock now.” (http://en.wikipedia.org)

Epost:

mytwocents (SNABEL-A) aletheia.se

Mbl +46 (0)739 35 29 89


  Om Marcus

2 Tess 2:9-12  ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Ordet ”sanningen” är i grundtexten alètheías. Denna term är ett grekiskt ord för sanning – något som inte är dolt, ett avslöjande av något som är gömt. I grekisk filosofi får ordet ofta betydelsen av det som verkligen existerar, verkligheten bakom all skenbar verklighet.  Det är dessa infallsvinklar jag försöker ha i mina blogginlägg.

Jag försöker ge Aletheias läsare en inblick i vad som verkligen händer i världen. Kanske låter det kaxigt, men ett eftersatt område hos svensk kristenhet är ordentligt gjorda omvärldsanalyser. Många rullar tjurskalligt på i gamla och ofta felaktiga eller inaktuella och irrelevanta hjulspår samtidigt som man tror sig ha någon form av profetisk insikt.  Viljan är god men kunskapen för dålig. Det försöker jag råda bot på.

Så mitt uppdrag är att ge väl underbyggda omvärldsanalyser och kommentarer. Vid en första anblick kan dessa verka helt sekulära och även om man inte har en kristen världsåskådning så tror jag man har nytta av dem. Men det finns en profetisk dimension i analyserna och jag anknyter till Bibelns profetior så mycket som möjligt direkt i texten utan att skriva alltför mycket i klartext. Jag vill nämligen inte avskräcka läsare som eventuellt har en annan syn än jag på vissa detaljer i Bibelns profetior utan jag vill i första hand skissa på The Big Picture. Däremot så försöker jag skriva så mycket som möjligt mellan raderna. Den som har ögon att se kan klara av att läsa även detta.

/Marcus        marcmywordweb (snabel-a) gmail.com


 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial