Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Home » Posts tagged "romersk katolicism"

Peter Halldorf och Ekumeniska Kommuniteten skapar splittring i Linköpings Pingstförsamling

[TRADITION & TEOLOGI, NYA EKUMENIKEN] Mångåriga slitningar mellan medlemmar och ledare i Sionförsamlingen Linköping och dess styrelse kring Peter Halldorfs arbete på Bjärka-Säby har nu nått vägs ände. Under förra församlingsmötet tog bland annat ordförande för Informationsrådet och församlingens webbansvarige, jämte en

Läs mer!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?